Geluidsmaatregelen hogesnelheidslijn

Op de HSL-Zuid rijden treinen van Amsterdam naar de Belgische grens met hoge snelheid. Het geluid daarvan moet voldoen aan wettelijke normen. ProRail en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat nemen de huidige klachten van omwonenden dan ook serieus. Het ministerie heeft ProRail opdracht gegeven voor het maken van een plan om het geluid op een aantal locaties langs de HSL effectief te verminderen, zodat de geluidsbelasting binnen de grenswaarden uit het Tracébesluit blijft.

Geluid van de HSL gemeten

In 2012 heeft TNO voor ons gemeten wat omwonenden in Breda, Kaag en Braassem en Lansingerland horen van de HSL. En of de huidige geluidsmaatregelen het geluid voldoende tegenhouden. Dit is gemeten bij een aantal woningen die dichtbij het spoor liggen.

Op basis van deze testresultaten heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten welke maatregelen zullen worden genomen in de gemeenten Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Lansingerland, Rotterdam, Zwijndrecht, Strijen, Moerdijk en Breda. In een brief van 1 oktober 2015 over de geluidmaatregelen HSL-Zuid wordt dit besluit toegelicht.

Voor Moerdijk zijn er aanvullende besluiten genomen door het ministerie. Deze zijn verwoord in de brief van de staatsecretaris van 23 mei 2016 aan gemeente Moerdijk.

Planning

ProRail werkt momenteel dit besluit van het ministerie uit. De voorlopige planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • 2017: Uitwerken plan en ontwerp. Bespreken met gemeenten.
  • 2018: Uitvoeringsbeslissing; aanvragen subsidie realisatie; vergunningen; aanbesteden. 
  • 2020: Realisatie. 

Advies Bureau Spoorbouwmeester

De staatssecretaris heeft destijds in bovengenoemde brief aangegeven dat er een ontwerp gemaakt wordt dat zoveel mogelijk in harmonie is met de omgeving. ProRail heeft daarom Bureau Spoorbouwmeester gevraagd een vormgevingsadvies uit te brengen en dat is inmiddels gedaan. Het advies komt er op neer dat de geluidschermen absorberend worden gemaakt met daarin een langgerekt raam uitgespaard waar doorheen de reiziger Nederland nog steeds kan blijven zien, het zogenaamde panoramaraam. Deze wordt toegepast in Kaag en Braassem, Zoetermeer en Lansingerland.

Onderzoek TNO

Op basis van dit advies zijn de voorlopige ontwerpen met het panoramascherm getoetst door TNO (zie notitie TNO). Het blijkt dat de geluidsreductie die was beoogd in de kamerbrief in Kaag en Braassem, Zoetermeer, Zwijndrecht en Strijen wordt behaald, met uitzondering van Lansingerland. In Lansingerland wordt nog een optimalisatie uitgewerkt. Als deze gereed is, wordt deze ook door TNO getoetst.

 

Nieuws

Verslag informatieavond geluidsoverlast HSL Zevenbergschen Hoek

Op 19 april 2018 hebben gemeente Moerdijk en ProRail een informatieavond gehouden voor betrokkenen bij de geluidsoverlast in Zevenbergschen Hoek als gevolg van de HSL. Hiervoor waren bewoners van de woningen het dichtst bij de HSL gelegen en vertegenwoordigers van de dorpstafel uitgenodigd. Doel van de avond was de betrokkenen te informeren over het project en de bewonersafvaardiging voor het Value Engineeringsteam vast te stellen.
Gepubliceerd op

Contact