Meer ruimte voor treinen in Eindhoven

Het opstelterrein in Eindhoven krijgt meer ruimte voor het parkeren, reinigen en plegen van klein onderhoud aan treinen. Daarvoor hebben ProRail, Dura Vermeer en Movares vandaag symbolisch hun handtekening gezet. Dat gebeurde op de Dag van de Rail in Tilburg.
Ondertekening uitbreiding opstelterrein Eindhoven
V.l.n.r.: Frank Heijerman -Dura Vermeer, Wendy de Wild - ProRail, Herman van der Horst - Movares (Foto: Ilse Leijtens)

Groei treinverkeer 

Steeds meer mensen reizen dagelijks met de trein. Het spoor levert zo een belangrijke en duurzame bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland. Om de verwachte groei van 30 tot 40 procent meer reizigers de komende jaren op te vangen, werkt ProRail samen met vervoerders aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. In opdracht van het ministerie van I&W komen er ‘metroachtige’ spoorverbindingen tussen de grotere steden met voldoende ruimte voor het spoorgoederenvervoer.  

Uitbreiding opstelcapaciteit 

Meer treinen betekent ook dat er meer ruimte nodig is om rijtuigen op te stellen en schoon te maken. Daarom wordt het opstelterrein in Eindhoven opnieuw ingericht zodat de sporen efficiënter gebruikt kunnen worden. Dura Vermeer bouwt vijf nieuwe behandel- en opstelsporen en moderniseert de vijf bestaande. Advies- en ingenieursbureau Movares werkt de plannen uit voor de ombouw van nog eens vier sporen. 

Bescherming omgeving 

Om de omgeving te beschermen tegen extra geluidshinder, komt er aan de zuidkant van het opstelterrein (ter hoogte van de Fuutlaan) een geluidsscherm te staan. Dat wordt circa zeshonderd meter lang. Het bovenste gedeelte daarvan zal uit glas bestaan zodat het uitzicht bewaard blijft. 

Planning 

De werkzaamheden starten naar verwachting begin 2020 en duren bijna twee jaar tot eind 2021.

 

Gepubliceerd op