Opstelterrein Lelystad

Meer en sneller treinverkeer, dat is kortgezegd waar ProRail aan werkt voor de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad, ook wel de ‘SAAL-corridor’. Dat heeft best wat voeten in de aarde. Want meer treinen betekent ook meer drukte bij het opstelterrein, de plek waar treinen worden geparkeerd, schoongemaakt en onderhouden. Daarom gaat ProRail de capaciteit van het opstelterrein bij Lelystad vergroten.
Aanpassingen emplacement Lelystad
Aanpassingen emplacement Lelystad

Meer personentreinen op drukke trajecten

OV SAAL is onderdeel van een groter programma, het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Daarin werken ProRail en vervoerders samen aan meer personentreinen op drukke trajecten. En aan voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Een onderdeel van dit project is het uitbreiden van de service- en opstelcapaciteit binnen het bestaande opstelterrein Lelystad.

Meer capaciteit op het opstelterrein

Lelystad Opstelterrein krijgt te maken met meer materieel, een drukkere dienstregeling en kortere servicetijden. Om dat allemaal in goede banen te leiden, moeten we de capaciteit van het terrein vergroten. Zodat we de vele treinen snel en grondig kunnen schoonmaken, onderhouden en
klaarzetten voor de volgende dag. De volgende herinrichtingsacties zijn gepland:

  • Er komt ruimte voor 40 extra treinwagons. Daarmee komt het terrein op een totaal van 148 wagons.
  • Er komen service- en inspectiepaden langs alle sporen (behalve de rangeersporen). Op deze manier kunnen de werkzaamheden, zoals inspectie en schoonmaakacties, gemakkelijk vanaf de paden plaatsvinden. Dit scheelt rangeerbewegingen van treinen.
  • Er komt een uithaalmogelijkheid voor rangeerbewegingen via de sporen. Een uithaalmogelijkheid is extra spoor waarmee treinen of wagons even apart gezet kunnen worden en vervolgens weer aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Nieuw spoor aanleggen, bestaand spoor verlengen of verwijderen

Om bovengenoemde voor elkaar te krijgen, gaan we sporen verwijderen, nieuwe sporen aanleggen, bestaande sporen verlengen, en serviceperrons en inspectiepaden aanleggen langs de sporen. Ook moeten we een aantal bomen tussen de Houtribweg en het opstelterrein rooien, zodat we op die plek een serviceperron kunnen aanleggen. Datzelfde geldt voor de groenstrook naar spoor 21: daar komt een inspectiepad. En de dienstgebouwen van Nedtrain bij spoor 21 gaan plaatsmaken voor extra spoor; op een andere plek komt een nieuw Nedtrain-gebouw.

Service- en inspectiepaden – wat zijn het?

Service- en inspectiepaden zijn paden langs het spoor waar treinen opgesteld staan. Met een trapje stappen de schoonmakers de treinen in, om deze schoon te maken zodat ze weer ingezet kunnen worden. En onze technische mensen gebruiken de paden voor inspectie: ze lopen de trein in en uit en repareren waar nodig kapotte onderdelen.

Intensiever gebruik betekent niet automatisch meer geluid

Meer capaciteit betekent dat we het opstelterrein intensiever gaan gebruiken, als de werkzaamheden eenmaal afgerond zijn. Meer parkeer- en schoonmaakcapaciteit betekent niet automatisch meer geluid; met  inspectiepaden langs elk spoor richten we het terrein zo in dat het personeel en het schoonmaakmateriaal beter bij de treinen kunnen. Zo kunnen we het aantal rangeerbewegingen beperken, en daarmee ook het geluid.

Planning

Onderstaande planning is onder voorbehoud. Werkzaamheden duren soms korter dan gepland of lopen juist iets uit en door besluitvorming kan het soms langer duren.

  • April – juni 2018: Beschikkingsaanvraag voor het realisatiebudget: het ministerie besluit of ProRail het geld krijgt voor deze verbouwing.
  • Juni – november 2018: Aanbestedingsprocedure.
  • November 2018: Opdracht gunnen aan een aannemer.
  • November 2018 – mei 2019: Details en puntjes op de i in het ontwerp van de aannemer.
  • Juli – augustus 2019: Start werkzaamheden.
  • Halverwege 2021: Werkzaamheden klaar. Vernieuwd opstelterrein gaat in gebruik.