Spooruitbreiding Zwolle-Herfte

Om het groeiende treinverkeer rond Zwolle op te vangen, is er ruimte nodig. Zodat meer treinen bij Zwolle tegelijk kunnen aankomen of vertrekken. Het spoor tussen Zwolle en de splitsing bij Herfte is nu een knelpunt. Door hier extra sporen aan te leggen, hoeven treinen van en naar Emmen of Meppel straks niet meer op elkaar te wachten. Zo wordt Zwolle als belangrijk overstapstation beter benut.

Extra spoor én een spoorkruising 

We bouwen twee nieuwe sporen tussen Zwolle en de spoorsplitsing bij Herfte. Daarnaast bouwen we een vrije spoorkruising bij Herfte. Dit is een zogenaamde 'dive-under', waardoor treinen elkaar boven- en onderlangs kruisen. Hierdoor hebben de treinen naar Meppel en Emmen elk een 'eigen' spoor. Op het traject bouwen we nieuwe viaducten en vervangen we de oude (Hortensiastraat, Marsweg, Nieuwe Wetering, Ceintuurbaan, Zalnese Wetering en enkele watergangen). De stalen spoorbrug bij de Soestwetering en Zalnese wetering, vervangen we door een betonnen viaduct. Dit zorgt voor minder geluid. 

Ook verleggen en verwijderen we diverse sporen en wissels. Bij station Zwolle verleggen we spoor 16 en verbreden we perron 15/16.

Overwegen en verkeer

Omdat we het spoor uitbreiden, moet ook de verkeerssituatie op het traject aangepakt worden. Daarom vernieuwen we de overwegen Herfterlaan en Valkenbergweg. Verder vervangen we de overweg Selhorst door een weg over de dive-under. We verleggen wegen en fietspaden en leggen aparte wegen aan voor onderhoud en hulpdiensten. 

Spoorplan Noord-Nederland

De spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte is een belangrijke schakel in het Spoorplan Noord-Nederland. Hierbij wordt het hele spoorvervoersnetwerk in het noorden aangepakt en verbeterd.

Het laatste nieuws

Zomerwerkzaamheden in Zwolle, gevolgen voor treinverkeer

Tunnelwand dive-under Herfte
Aanleg van de tunnelwand van de dive-under bij Zwolle-Herfte
De spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte is in volle gang. Vanaf station Zwolle tot en met station Herfte werken we hard aan de spoorverdubbeling en de dive-under. Er is een aantal weekenden in en na de zomerperiode waarin de werkzaamheden gevolgen hebben voor het treinverkeer.
Gepubliceerd op

Pijpleiding binnendijks verwijderen

pijpleiding langs het fietspad
Bij Zwolle-Zuid ligt een pijpleiding die van het rangeerterrein bij Windesheim, langs het parallel gelegen fietspad, naar de IJssel gaat. Deze leiding ligt er in verband met inmiddels ver gevorderde werkzaamheden aan het rangeerterrein en is niet meer in gebruik. Het verwijderen van de leiding voor het binnendijkse deel gaat vanaf vandaag (15 april) beginnen. Daar is vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) toestemming voor gekomen.
Gepubliceerd op

Dronebeelden Zwolle-Herfte

Documenten

Planning

2018: start uitbreiding spoor
2021: bouw gereed

Contact