Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Aannemers : Spoorbouw

Deze werkzaamheden betreffen het één op één vervangen van het spoor. Denk aan baanlichamen, portalen, overwegen, seinen en wissels. Deze werkzaamheden vinden altijd plaats tijdens buitendienststellingen van het spoor.

Ambitie  

Groot onderhoud en aanpassingen aan de infrastructuur hebben een grote impact op de prestaties van ProRail. En daarmee op onze ambitie: ProRail verbindt, verbetert, verduurzaamt.

Koers

Om onze doelstellingen te bereiken, richten wij ons op meerjarige contracten gebaseerd op: 

  • samenwerkingsprincipes 
  • het versterken van de rol van leveranciers in de ketensamenwerking 

Hierbij is voorspelbaarheid van belang. Net als het spreiden van werk in het jaar én over de jaren heen. 

Erkenningsregeling  

Voor deze werkzaamheden is de Erkenningsregeling van ProRail van toepassing. En veiligheid is bij deze werkzaamheden van groot belang.  

ProRail heeft in zijn erkenningsregeling opgenomen over welke technische, organisatorische en vakvaardigheden partijen moeten beschikken om deze werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Zo geven wij invulling aan onze verplichting vanuit de Spoorwegwet en de beheerconcessie.  

Ontwikkeling en innovatie 

Een gezonde spoorsector is nu en op de lange termijn belangrijk. Ontwikkeling en innovatie is nodig, omdat het aantal reizigers en goederen over het spoor stijgt. Daarom richt ProRail zich op het creëren van partnerschap, het stimuleren van investeringen en innovatie, de inzet van nieuwe technologie en het verhogen van de bijdrage aan de duurzaamheidsopgave.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers