Leveranciers : Engineering, conditionering en technisch advies

ProRail is afnemer van diverse producten en diensten in het domein van engineering, conditionering en technisch advies.Het engineeringsdomein betreft de voorbereiding op het daadwerkelijk realiseren van infra. Het gaat om diverse activiteiten, zoals het uitvoeren van onderzoeken, het maken van ontwerpen en het uitvoeren van toezicht.

Onderzoek en advies

Het conditioneringsdomein betreft alle soorten onderzoeken die nodig zijn om de huidige situatie van de infra en de omgeving in beeld te brengen. En om hier een advies op te geven. Het technisch-advies-domein ondersteunt ProRail bij het maken van toekomstige keuzes op technisch beleidsniveau. Dit beleid wordt vervolgens door middel van concrete engineerings- en bouwactiviteiten ingevoerd.

Marktvisie

De strategie voor het domein engineering en technisch advies richt zich op:

  • Prettig zaken doen 
  • Organiseren naar langdurige relaties door middel van raamovereenkomsten
  • Werken vanuit een co-creatiemodel 

Uitdaging

Prorail zoekt hiervoor per domein de beste partijen die in staat zijn om samen met ons de uitdaging ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt aan te gaan.  

Het engineeringsdomein wordt grotendeels georganiseerd door middel van verschillende erkenningsregelingen. Dit betekent dat het merendeel van de opdrachten wordt verstrekt aan partijen die beschikken over de juiste erkenning. 

Inkoopkalender 

ProRail maakt ieder kwartaal een inkoopkalender. Hierin geven wij de inkooptrajecten voor de komende periode weerAl onze Europese aanbestedingen en marktconsultaties worden gepubliceerd op de website TenderNed.nl. Houd voor de actuele status van onze uitvragen TenderNed goed in de gaten. 

Contact 

Bij ProRail is de inkoopkennis Engineering, Conditionering en Technisch Advies gebundeld. Heb jij als leverancier of partner van ProRail vragen over aanbestedingen of inkoop in dit domein? Neem dan contact op met onze afdeling Procurement. Dat kan via het contactformulier.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers