Leveranciers : Levering van materialen

ProRail besteedt regelmatig nieuwbouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten aan bij aannemers. Dit zijn meestal aannemers die vaker voor ProRail werken, en door ProRail erkend zijn. Voor die projecten zijn diverse materialen (‘assets’) nodig. Deze materialen hebben een waarde tussen de 100 en 300 miljoen euro per jaar.

Materiaalkeuze

De tijdige beschikbaarheid van geschikte materialen is van groot belang voor de voortgang van projecten. ProRail geeft aannemers graag de maximale vrijheid in materiaalkeuze en logistiek. Daarom laten wij de inkoop hiervan zoveel mogelijk over aan de gecontracteerde aannemers.  Wij delen graag inzicht in de toekomstige behoeftes. Je vindt de planning en de scope van toekomstige projecten in onze documentenbibliotheek.

Documentenbibliotheek

Inkooptrajecten 

Wij onderscheiden daarbij drie inkooptrajecten.

  1. Een aantal materialen schrijft ProRail expliciet voor. Daarvoor heeft ProRail contracten afgesloten. Aannemers zijn verplicht om van deze contracten gebruik te maken. Als er nieuwe contracten worden aanbesteed, nemen we deze op in onze aanbestedingskalender (xslx).
  2. Voor andere materialen hanteert ProRail productspecificaties, in de vorm van zogenoemde SPC’s. Op basis van deze SPC’s is de gecontracteerde aannemer verantwoordelijk voor de inkoop van de juiste producten. Deze werkwijze hebben wij vastgelegd in het document ‘Beleid inkoop railinfraproducten’ (pdf).
  3. De SPC’s vind je in de Railinfracatalogus van ProRail. Hierin staan alle voorschriften voor ontwerp, inkoop, bouw, installatie, instandhouding en sloop van railinfraproducten. De RailinfraCatalogus is alleen toegankelijk voor bedrijven die door ProRail zijn erkend, via de Erkenningsregeling.

Contact

Bij ProRail is de inkoopkennis Assets gebundeld. Heb jij als leverancier of partner van ProRail vragen over aanbestedingen of inkoop in dit domein? Neem dan contact op met onze afdeling Procurement. Dat kan via het contactformulier

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers