Waar staat welke MJPG-maatregelen worden uitgevoerd, en wanneer?

Veelgestelde vraag

In de meeste gevallen informeren we informeren bewoners via een brief en www.mjpgspoor.nl over de voorgenomen geluidsmaatregelen bij hun woning.

Bewoners hebben dan een aantal maanden de tijd om vragen te stellen via mjpgspoor.nl. Daar kun je ook de geluidsmaatregelen bekijken. Dit is een 'informele' fase. De volgende 'formele' fase is dat deze maatregelen worden voorgesteld in een saneringsplan.

Alle MJPG-saneringsplannen staan op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Daar vind je zowel de plannen die al vaststaan, als de plannen waarover nog besloten moet worden.

Plannen waarover nog een besluit moet worden genomen, worden ter inzage gelegd. Die staan dan ook op de website van BSV. Dit kondigt BSV aan in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huisblad. ProRail stuurt bewoners ook een brief om hen te informeren.

Ieder geluidsaneringsplan heeft een eigen planning. De planning voor bouwwerkzaamheden wordt pas gemaakt, nadat het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het saneringsplan onherroepelijk is. De woningen waar het geluid langs het spoor het hardst is, worden als eerste aangepakt.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers