Wanneer is het proces met de saneringsplannen voor het MJPG afgerond?

Veelgestelde vraag

MJPG

Nadat het geluidonderzoek klaar is, maakt ProRail een saneringsplan. Hierin staat voor een aantal gemeenten tegelijk waar welke geluidmaatregelen komen. Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) beoordeelt dit plan en legt het daarna zes weken ter inzage (‘het ontwerpbesluit’). In deze zes weken kan een bewoner zijn mening geven over de inhoud van het saneringsplan door een zienswijze in te dienen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt in de periode daarna alle zienswijzen voordat hij/zij een besluit neemt over de definitieve maatregelen. Daarna worden de saneringsplannen, eventueel met aanpassingen, definitief ('het definitieve besluit').

Als het plan definitief is en een bewoner heeft het idee dat er niet op een goede manier rekening is gehouden met de zienswijze die hij/zij heeft ingediend, kan deze in beroep gaan bij de Raad van State. Ook daar is dan weer zes weken de tijd voor. De procedure bij de Raad van State duurt gemiddeld een jaar. Gedurende die tijd is het saneringsplan nog niet onherroepelijk en kan er dus niet gestart worden met het uitvoeren van de maatregelen. Als er geen beroep wordt ingediend, dan is er na zes weken sprake van een 'onherroepelijk besluit'.

Alle saneringsplannen (fase 1 en 2) worden voor 31 december 2023 ingediend. De voortgang wordt onder meer bepaald door het aantal zienswijzen van bewoners.  De verwachting is dat alle ontwerp besluiten op saneringsplannen met daarin woningen met de hoogste geluidsbelasting (fase 1, meer dan 75 dB) in 2021 ter inzage worden gelegd.

Lees meer over het Meerjarenprogramma Geluidsanering.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers