Erkenningsregeling

Bij sommige aanbestedingen kunnen alleen door ProRail erkende bedrijven meedoen. Deze erkenningsregeling geldt voor verschillende branches.

Waarvoor een erkenningsregeling

De spoorse infrastructuur is technisch en organisatorisch een complex systeem. Daarom stelt ProRail eisen aan marktpartijen die impact hebben op de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorse infrastructuur. Dit doet ProRail door deze partijen vooraf te beoordelen en te selecteren.

Hiervoor heeft ProRail een erkenningsregeling opgesteld. Daarin is opgenomen over welke technische-, vak- en organisatorische vaardigheden partijen moeten beschikken om werkzaamheden voor te bereiden en veilig uit te voeren. Zo geeft ProRail invulling aan haar verplichting vanuit de spoorwegwet en de beheerconcessie. Bovendien heeft ProRail eisen opgenomen die voortkomen uit haar eigen strategische doelstellingen, waaronder maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door partijen van te voren te beoordelen is geen aparte selectie per aanbesteding meer nodig. Hierdoor verlopen aanbestedingen sneller met minder administratieve last.

Erkend worden

Wilt u uw bedrijf laten erkennen? We vertellen u graag meer over de procedure. Neem hiervoor contact met ons op. Bent u erkend, dan kunt u meedoen aan aanbestedingen in uw categorie. Elke erkenning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. We controleren regelmatig of uw bedrijf nog steeds aan de criteria voldoet.

De erkenningsregeling

Wilt u zelf vast bekijken of u in aanmerking komt voor erkenning? Download dan hieronder de algemene erkenningsregeling van ProRail, plus de aanvullende regeling voor uw eigen branche. Bekijk ook of u aan de eisen in de lijst van kritische functies en taken voldoet.

We hebben de Erkenningsregeling van ProRail aangepast. U kunt de brief waarin de wijzigingen beschreven staan hier downloaden.

Tijdelijke maatregel certificatie eisen erkenningsregeling ProRail i.v.m. Corona

Het Covid-19 virus houdt de wereld in zijn greep. Het spoor vormt daarop geen uitzondering. De overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen gevolgen hebben voor de conformiteitsbeoordelingen van Certificerende Instellingen. Mogelijk kunnen door contactverboden enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan zoals gepland. Het kan dan voorkomen dat een onderneming zich niet tijdig kan hercertificeren en/of niet tijdig opvolgingsaudits kan inplannen om te kunnen voldoen aan de certificeringseisen als onderdeel van de erkenning van ProRail.

Dit betreft een uitzonderlijke situatie. Daarom heeft ProRail besloten tijdelijke maatregelen te treffen. De maatregelen die ProRail treft zijn in lijn met de regeling 'Onvoorziene omstandigheden – NEN Schemabeheer'. De maatregelen zijn van toepassing zolang de overheidsmaatregelen in verband met Corona gelden met een maximum van zes maanden. Na deze periode zal ProRail nieuwe maatregelen heroverwegen.

Uitzonderingsmaatregelen certificatie eisen erkenningsregeling ProRail

Zolang de isolatiemaatregelen van overheidswegen gelden (effectief vanaf 15 maart 2020 voor Nederland en een week eerder voor Noord-Brabant) mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit, of het verkrijgen van het hernieuwde certificaat met maximaal zes maanden worden uitgesteld. Dit geeft u de mogelijkheid om audits en eventuele locatiebezoeken uit te stellen. Voor het verlenen van uitstel zijn de volgende eisen van toepassing:

  • Uitstel is alleen tijdelijk toegestaan, zolang de maatregelen zoals beschreven in deze brief van kracht zijn en indien er geen andere optie – zoals gebruikmaking van alternatieve auditmethoden - is;
  • U dient ProRail te informeren over alle certificaten die dreigen te verlopen en waarvoor uitstelverlening mogelijk noodzakelijk is/wordt (vergezeld van bewijsmateriaal waaruit volgt dat de hercertificering/opvolgingsaudit in verband met de maatregelen inzake Corona niet tijdig kon worden ingepland/geen doorgang kon vinden); u kunt hiervoor het volgende emailadres gebruiken: procurement@prorail.nl
  • De uitsteltermijn wordt zo kort mogelijk gehouden en (her)certificatie of opvolgingsaudits worden zo snel als mogelijk ingepland zodra versoepeling van de overheidsmaatregelen dit toelaten.

Erkenningsregeling

Branche-delen

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Ingenieursbureaus
(ACD00020) Laatst gewijzigd: 18-12-2019
Versie: 2019 100.17 KB
pdf Kabelaannemers en Boorbedrijven
(ACD00021) Laatst gewijzigd: 02-07-2019
Versie: 2019 390.03 KB
pdf Spooraannemers
(ACD00019) Laatst gewijzigd: 18-12-2019
Versie: 2019 380.99 KB
pdf Onderhoudsaannemers
(ACD00057) Laatst gewijzigd: 02-07-2019
Versie: 2019 456.29 KB
pdf Leveranciers van Railinfra Systemen
(ACD00022) Laatst gewijzigd: 02-07-2019
Versie: 2019 357.11 KB
pdf Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers
(ACD00032) Laatst gewijzigd: 02-07-2019
Versie: 2019 141.54 KB
Lees meer

ProRail lijst van kritische functies/taken

ProRail lijst van erkende ondernemers