Erkenningsregeling

Bij sommige aanbestedingen kunnen alleen door ProRail erkende bedrijven meedoen. Deze erkenningsregeling geldt voor verschillende branches.

Waarvoor een erkenningsregeling

De spoorse infrastructuur is technisch en organisatorisch een complex systeem. Daarom stelt ProRail eisen aan marktpartijen die impact hebben op de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorse infrastructuur. Dit doet ProRail door deze partijen vooraf te beoordelen en te selecteren.

Hiervoor heeft ProRail een erkenningsregeling opgesteld. Daarin is opgenomen over welke technische-, vak- en organisatorische vaardigheden partijen moeten beschikken om werkzaamheden voor te bereiden en veilig uit te voeren. Zo geeft ProRail invulling aan haar verplichting vanuit de spoorwegwet en de beheerconcessie. Bovendien heeft ProRail eisen opgenomen die voortkomen uit haar eigen strategische doelstellingen, waaronder maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door partijen van te voren te beoordelen is geen aparte selectie per aanbesteding meer nodig. Hierdoor verlopen aanbestedingen sneller met minder administratieve last.

Erkend worden

Wilt u uw bedrijf laten erkennen? We vertellen u graag meer over de procedure. Neem hiervoor contact met ons op. Bent u erkend, dan kunt u meedoen aan aanbestedingen in uw categorie. Elke erkenning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. We controleren regelmatig of uw bedrijf nog steeds aan de criteria voldoet.

De erkenningsregeling

Wilt u zelf vast bekijken of u in aanmerking komt voor erkenning? Download dan hieronder de algemene erkenningsregeling van ProRail, plus de aanvullende regeling voor uw eigen branche. Bekijk ook of u aan de eisen in de lijst van kritische functies en taken voldoet.

Covid-19

Het Covid-19 virus houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Het spoor vormt daarop geen uitzondering. De overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn nog steeds van kracht. Daardoor kunnen wellicht meer conformiteitbeoordelingsactiviteiten niet doorgaan zoals gepland. Dan kan het voorkomen dat uw onderneming zich niet tijdig kan (her)certificeren en/of niet tijdig opvolgingsaudits kan inplannen om te kunnen voldoen aan de certificeringseisen als onderdeel van de erkenning van ProRail. Daarom heeft ProRail tijdelijke maatregelen genomen in lijn met de richtlijn van de RvA voor managementsystemen (RvA-T051-NL - in overeenstemming met de internationale richtlijn IAF ID3:2011 opgesteld) en de regeling 'onvoorziene omstandigheden' van NEN Schemabeheer.

Zorgvuldigheidshalve zijn ook de erkenningsregeling en bijbehorende branchedelen hierop aangepast. U kunt de brief waarin de wijzigingen beschreven staan hier downloaden.
 

Erkenningsregeling

Branche-delen

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Ingenieursbureaus
(ACD00020) Laatst gewijzigd: 09-06-2020
Versie: 2019 468.03 KB
pdf Kabelaannemers en boorbedrijven
(ACD00021) Laatst gewijzigd: 09-06-2020
Versie: 2019 398.31 KB
pdf Spooraannemers
(ACD00019) Laatst gewijzigd: 09-06-2020
Versie: 2019 767.33 KB
pdf Onderhoudsaannemers
(ACD00057) Laatst gewijzigd: 09-06-2020
Versie: 2019 360.38 KB
pdf Leveranciers van railinfra systemen
(ACD00022) Laatst gewijzigd: 09-06-2020
Versie: 2019 362.35 KB
pdf Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers
(ACD00032) Laatst gewijzigd: 09-06-2020
Versie: 2019 148.87 KB
Lees meer

ProRail lijst van kritische functies/taken

ProRail lijst van erkende ondernemers