Minder storingen Utrecht Centraal

Het aantal technische storingen rond Utrecht Centraal is fors afgenomen. Telden we in 2015 nog 238 technische storingen. In 2017 waren dat er tot nu toe 134. De punctualiteit van het reizigersverkeer op het totale Nederlandse spoor verbetert.
Station Utrecht Centraal

Dat heeft ProRail vandaag laten weten tijdens een spoorbijeenkomst in Utrecht. Daar gaf de organisatie een doorkijkje over de prestaties van de eerste negen maanden van dit jaar.

Nieuwe werkwijze

Verbetering van de prestaties rondom Utrecht Centraal is mede te danken aan een nieuwe werkwijze. We hebben het onderhoudsregime aangepast aan de zwaarte van belasting van het spoor rond Utrecht. Hoe meer treinen over het spoor, hoe intensiever we monitoren en onderhouden.

Streng blijven

Daarnaast is het een enorme verbetering dat de infrastructuur rond Utrecht vrijwel volledig vernieuwd is en dat er veel wissels zijn weggehaald. Het strenge onderhoudsregime hebben we desondaks gehandhaafd. Bovendien komen er voor deze winter 438 extra sensoren bij op 219 wissels rondom Utrecht om de wisselverwarming te monitoren. Lees meer over deze sensoren in dit bericht: Sms van een wissel: Help, ik heb het koud!

Grote Projecten

ProRail heeft dit jaar verschillende grote spoorprojecten afgerond. De spoorlijn Zwolle-Wierden kreeg bovenleiding en waren er grote werkzaamheden bij Eindhoven, Gouda en op de Moerdijkbrug. Volgend jaar ligt de focus op de spoorverbeteringen rond Amsterdam en in het noorden van het land, waar het spoorprogramma Noord Nederland is gestart. Daar wordt 1 miljard geinvesteerd in nieuwe infrastructuur om de reistijd naar het noorden van het land te verbeteren: 1 miljard voor verbetering spoor noord nederland.

reizigerspunctualiteit 2017

Reizigers op tijd

Gemiddeld kwam bijna 92% (91,9) van de reizigers die met NS reisden binnen 5 minuten aan op plek van bestemming. Sinds dit jaar worden in het berekeningen van stiptheid van treinen OV chipgegevens gecombineerd. Ook uitval van treinen vanwege storingen of defecten zijn in het getal verwerkt. In de eerste negen maanden van het jaar is op het totale Nederlandse spoor (dus inclusief de andere reizigersvervoerders) een stijging te zien van treinen die op tijd aankomen op de stations.

 

reizigersvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoerders hechten meer belang aan marktconforme aankomstpunctualiteit in verband met overslag van de vervoerde goederen, dan aan een aankomstpunctualiteit die wordt gemeten op drie minuten. We zijn met het ministerie van Infrastructuur en  Waterstaat (IenW) in gesprek over nieuwe afspraken. Ontwikkelingen in de punctualiteit van het treinverkeer zijn dagelijks te volgen via ons prestatiedashboard.

Gepubliceerd op