24 zienswijzen ingediend op ontwerptracébesluit PHS Nijmegen

Nieuws

13 oktober 2021

Op het ontwerptracébesluit PHS Nijmegen en het bijbehorende milieueffectrapport zijn in totaal 24 zienswijzen ingediend. Zestien daarvan zijn afkomstig van particulieren en acht van 'beroepsmatige participanten', ofwel maatschappelijke organisaties of buurt/bewonersorganisaties.

Toetsingsadvies

De zienswijzen zijn afkomstig uit Nijmegen en Lent. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage op 6 oktober haar toetsingsadvies over het milieueffectrapport uitgebracht.

Momenteel werken we aan het tracébesluit en verwerken we de antwoorden op de binnengekomen zienswijzen in een reactienota. De zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage worden bij het tot stand brengen van het tracébesluit betrokken. Waar nodig worden er extra onderzoeken uitgevoerd. De planning is dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het tracébesluit in het voorjaar van 2022 vaststelt. Indieners van zienswijzen krijgen hiervan bericht.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers