Aanbesteding onderbouw Zuidwestboog

Nieuws

Gepubliceerd op 2 december 2022

De Zuidwestboog in Meteren is een groot project en is daarom ingeknipt in een aantal bouwstappen. Hiervoor worden meerdere aanbestedingen uitgevraagd. Alberto Sneeuw, tendermanager bij ProRail, legt uit waarom dat belangrijk is.

Een complex project

Een aanbesteding is een procedure waarbij ProRail bekendmaakt dat we een opdracht willen laten uitvoeren. We vragen bedrijven om een offerte in te dienen op basis van onze vraag. Hiervoor kunnen aannemers zich inschrijven met een offerte voor een bepaalde datum. Dan sluit de inschrijving en bepaalt ProRail welk bedrijf de opdracht gegund krijgt. Hierna gaat de aannemer aan de slag.

“Omdat het een groot en complex project is met verschillende disciplines en vereiste expertise, was het noodzakelijk om een onderverdeling te maken”, vertelt Alberto. Door deze onderverdeling is het van groot belang dat de verschillende partijen goed met elkaar kunnen samenwerken gedurende het project, want het uitvoeren van de verschillende klussen is flink met elkaar verweven.

Unieke elementen

De Zuidwestboog heeft een aantal unieke elementen. We overspannen de A15 en de Betuweroute, dus de lengte en omvang is enorm. Doordat we tracés met verschillende spanningsniveaus (25KV en 1500V) op elkaar aansluiten, moeten we rekening houden met een spanningsluis. Daarnaast hebben we te maken met twee verschillende treinbeveiligingssystemen (ATB en ERTMS) en worden de tracés bestuurd vanuit twee verkeersleidingposten (goederen en reizigers). De systeemintegratie van dit alles is uitdagend en ProRail is er samen met de aannemers en ingenieursbureau Movares voor verantwoordelijk om dit in goede banen te leiden.

ProRail en zeker ook dit project heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid.

Alberto Sneeuw tendermanager bij ProRail

In gesprek

Naast het aantrekken van het ingenieursbureau is er een aanbesteding voor de onderbouw; het civieltechnische gedeelte van het project. Dit omvat in eerste instantie het verplaatsen van de Betuweroute en het realiseren van de boog over de snelweg. Later volgt de aanbesteding voor het plaatsen van het spoor en de bovenleiding. “De aanbesteding voor de onderbouw loopt momenteel en we naderen de dialoogfase”, geeft Alberto aan. “Dit betekent dat we in gesprek gaan met de partijen die na de selectie zijn overgebleven om afstemming te vinden over een aantal belangrijke punten. We bespreken dan onder andere de risico’s, de eisen en het duurzaamheidsaspect.”

Punten die hier besproken worden kunnen uiteenlopen. “Alle partijen mogen vooraf een aantal zaken benoemen die ze willen bespreken en daar gaan we het dan over hebben. In ons geval vinden we duurzaamheid erg belangrijk. ProRail en zeker ook dit project heeft grote ambities op dit vlak en de ingeschreven partijen kunnen in deze overleggen toelichten hoe zij hier invulling aan willen geven.” Voor het verleggen van de Betuweroute is het noodzakelijk om veel grond te verzetten. “Dit is een van de grote uitdagingen, dus hoe partijen daarmee om willen gaan zal zeker aan de orde komen.”

Duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid zijn veel verschillende mogelijkheden zoals emissiearm bouwen, het gebruik van groene stroom en het hergebruik van materialen. Al dit soort ideeën kunnen worden besproken en meegenomen. Zodra we de meest geschikte kandidaat hebben gevonden, gunnen we hen het contract. De verwachting is dat dit rond juli 2023 gaat gebeuren en dan neemt de aannemer de leiding van het project over en zal ProRail het toezicht houden. De daadwerkelijke bouw start in 2024.

Alberto is inmiddels gepensioneerd en kijkt met veel plezier terug op zijn bijdrage aan dit project. Hij heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan zijn opvolgers en zal de ontwikkelingen de komende jaren blijven volgen.

Zuidwestboog Meteren

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwen wij bij Meteren een extra spoorboog om goederentreinen naar het zuiden te laten rijden vanaf de Betuweroute en andersom. De Zuidwestboog Meteren.

Lees meer Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Laat je spoorwens in vervulling gaan!

Voor veel mensen is het een grote droom om te ervaren hoe het is om te werken op en rond het spoor. En die droom kan tijdens de Spoorwensdagen in vervulling gaan.

Lees meer

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers