Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Groningen Spoorzone: de man van de vergunningen

Nieuws

18 maart 2021

Chris Woldhuis is werkzaam bij de gemeentelijke afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van Groningen. Hij ontfermt zich over de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van Groningen Spoorzone. En dat zijn er nogal wat. Hij vertelt ons er over.

Veel vergunningen

Wanneer raakte jij betrokken bij Groningen Spoorzone?

“Ik werk op de gemeentelijke afdeling Vergunningenverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Ongeveer anderhalf jaar geleden hoorden wij dat er voor een langere periode veel vergunningen aangevraagd zouden worden voor het gebied rond de sporen, waaronder het Hoofdstation. Het gaat daarbij om omgevingsvergunningen op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Vergunningen op het gebied van bouw en sloop, milieu, monumenten, reclame en archeologie. In totaal zijn er tot nu toe alleen voor het Hoofdstation ruim twintig aanvragen en meldingen ingediend. We werken bij dit soort omvangrijke projecten met één aanspreekpunt binnen de afdeling. Nou, dat wilde ik wel zijn”.

Welke van de vergunningen vond jij het meest interessant?

"De meest bijzondere en de meest tijdrovende was de vergunning, die ging over de monumentale perronkappen. Deze zijn gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen. Het is de bedoeling dat ze, als alles klaar is, teruggeplaatst worden. De kolommen van de perronkappen zijn van gietijzer en dat is wel 120 jaar oud. We willen ze behouden, maar hoe zit het met de eisen van nu, met name die over de constructieve veiligheid?"

Hoe kom je daar achter?

"Er waren onder andere een constructeur van ProRail, van de gemeente en een monumentendeskundige bij betrokken. Voor een betrouwbare beoordeling moet je binnenin de kolommen kijken waaraan de kappen bevestigd zijn.  Voor een deel is dat gelukt, maar de constructeurs konden niet alles zien. Dat kon pas als de kappen volledig gedemonteerd waren. De vergunning is verstrekt maar wel onder bepaalde voorwaarden. Want dat het materiaal achteruit gegaan is in die 120 jaar was duidelijk. Wat als de kolommen niet sterk genoeg blijken? Moeten zij dan vervangen worden en hoe dan?"

Af en toe vroeg ik me echt af ‘snap ik dit nou wel?'

Chris Woldhuis bouwaccountmanager bij gemeente Groningen

Ingewikkeld

Een ingewikkeld vraagstuk dus? 

"Jazeker. Ik heb er inhoudelijk weinig verstand van en af en toe vroeg ik me echt af ‘snap ik dit nou wel?’ En ik moest goed nadenken wie hier nou naar moest kijken. Ik heb wel ervaring met vergunningen voor Rijksmonumenten, dus naast de deskundigen van ProRail en de gemeente heb ik ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) benaderd. Dus veel overleggen, veel afstemmen. Dat heeft aardig wat tijd gekost. We waren het erover eens dat als de kolommen vervangen moeten worden, dat dan het oorspronkelijke materiaal hergebruikt wordt. Het materiaal wordt hergebruikt bij het hergieten van de kolommen en dus weer onderdeel van de nieuwe kolommen."

Dat klinkt dan ook meteen duurzaam.

"Ja en zo houd je de monumentale waarden toch in stand. Over duurzaam gesproken: ProRail wilde zonnepanelen plaatsen op de kappen. Bouwkundig kon dat maar is het ook passend? Wat betekent dit voor het monument? De RCE was tegen de zonnepanelen, onze deskundige ook. De onafhankelijke monumentencommissie vond dat het wel kon. Enfin, uiteindelijk zijn de zonnepanelen uit de vergunningaanvraag gehaald. Dit kostte veel tijd en ProRail wilde verder."

Dus geen zonnepanelen?

"ProRail gaat hierop samen met de RCE en monumentencommissie verder studeren en wie weet komen zij met een oplossing waarin iedereen zich kan vinden."

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers