Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Archeologische vondsten in Didam

Nieuws

7 december 2018

ProRail en aannemer Strukton Rail zijn al enkele maanden bezig met de voorbereidingen voor de ‘Spoorverbetering Zevenaar-Didam’. Op sommige plaatsen zijn al zichtbare activiteiten rondom het spoor waar te nemen zoals het afzetten van werkterreinen. Ook is deze week gestart met het uitvoeren van archeologisch onderzoek in Didam. Met resultaat!

Voorzichtig omgaan met onze geschiedenis

ProRail heeft als spoorbeheerder ook de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de archeologische resten in de bodem. Dat is zo bepaald door de wet in 2007. De bodem wordt gezien als bron van een gemeenschappelijk geheugen: in de bodem liggen de resten van menselijke activiteiten in het (verre) verleden. Wanneer ProRail gaat bouwen, zoals bijvoorbeeld met de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam, bestaat de kans dat hiermee de archeologische resten worden beschadigd. De wet geeft aan dat degene die archeologische resten verstoort - de geschiedenis van ons allemaal - deze goed onderzoekt voordat er wordt gebouwd.

Archeologische vindplaatsen

Al in 2015 heeft een bureau een onderzoek gedaan bij het spoor tussen Zevenaar en Didam. Dit onderzoek wees uit dat er in de grond zeer waarschijnlijk archeologische voorwerpen zaten.
Deze verwachting is door middel van handboringen in het veld getoetst. Het booronderzoek leverde uiteindelijk vijf vindplaatsen op langs het spoor. Dit zijn vindplaatsen die in aard en ouderdom nogal verschillen van elkaar: er zijn loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, landweren uit de Middeleeuwen, een ‘omgracht terrein’ van de voormalige ‘havezathe-boerderij Tesma’, een urnenveld uit de Bronstijd of vroege IJzertijd, en een terrein met sporen van bewoning uit de IJzertijd, de vroeg-Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Op zoek naar archeologische vondsten
Op zoek naar archeologische vondsten

Wat is er gevonden?

Dinsdag 27 november hebben we de vindplaatsen in Didam beter bekeken door middel van zogenaamde ‘proefsleuven’. We wilden met dit onderzoek de exacte waarde van de vindplaatsen vaststellen. Met een graafmachine zijn kijkgaten gegraven. De sporen die toen aan het licht kwamen, hebben we vastgelegd en de vondsten zijn veilig opgeborgen.

Tijdens het graven van de proefsleuven zijn fragmenten van aardewerk gevonden uit de IJzertijd en/of de Bronstijd. De vorm en samenstelling van het aardewerk en de manier waarop het is gemaakt, verschilt per periode en ook per regio. We kunnen daarom nu nog niet met zekerheid zeggen uit welke tijd de vondsten stammen. Daarom hebben we het gevonden aardewerk naar specialisten gestuurd. Zij kunnen ons straks exact vertellen waar we mee te maken hebben.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers