Een antwoord op alle zienswijzen

Nieuws

Gepubliceerd op 4 maart 2019 - Laatste update: 16 augustus 2020 15:10 uur

In het voorjaar van 2018 kon iedereen een zienswijze indienen op de plannen voor PHS Meteren-Boxtel. Bijna 600 mensen hebben dit gedaan. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn we nu bezig met het verwerken van alle binnengekomen bezwaren, vragen en suggesties. Suzanne Boers, die samen met collega’s van ProRail en ingenieursbureau Arcadis bezig is met de zienswijzen, licht toe wat de stand van zaken is.

‘Als eerste stap hebben we alles gelezen en geordend’, begint Suzanne. ‘Met bijna 600 zienswijzen was dat een behoorlijke klus. We hebben ongeveer 3000 punten uit de zienswijzen gehaald. Vervolgens hebben we vergelijkbare punten bij elkaar gezet. Na deze actie hebben we ongeveer 675 punten waar we op moeten reageren. Sommige antwoorden hebben we al. Maar er zijn ook punten waar we aanvullend onderzoek voor moeten doen. Dit onderzoek wordt nu gedaan.’

Mogelijkheden voor verbetering

Suzanne: ‘Als blijkt dat er mogelijkheden zijn voor verbeteringen, dan passen we de plannen aan. Dit vraagt wel om een zorgvuldige afweging, want een verbetering voor de één is niet altijd een verbetering voor de ander. De betrokken bestuurders nemen hierover uiteindelijk een besluit’.

Als voorbeeld van een mogelijke verbetering noemt Suzanne de ligging van de sporen in Vught-Noord: ‘Eind oktober hebben we twee zogenaamde straatgesprekken gehad met inwoners van Vught-Noord. Onderwerp van gesprek was onder andere of we de ligging van de tijdelijke sporen kunnen verbeteren. Verschillende zienswijzen gingen hier ook over. Tijdens die avonden hebben we het onderzoek en de resultaten toegelicht. Uiteindelijk wordt dit ook weer in de Nota van Antwoord opgenomen.’

Onderzoeken

Suzanne: ‘Ik kan mij voorstellen dat mensen zich afvragen waarom het zo lang duurt voordat ze een antwoord krijgen op hun zienswijze. Dit komt vooral door de tijd die het kost om de extra onderzoeken uit te voeren. Ook de onderzoeken naar aanvullende maatregelen voor geluid en trillingen kosten tijd. We zijn nu bezig met het maken van de vertaalslag naar alle antwoorden. Daarna worden wijzigingen in het Tracébesluit verwerkt.'

Tweede helft 2019

‘Alle antwoorden brengen we in één keer naar buiten, in een zogenaamd Nota van Antwoord vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met het Tracébesluit’, vertelt Suzanne tot slot. ‘We verwachten dat we het Tracébesluit en Nota van Antwoord in de tweede helft van 2019 kunnen publiceren. Op dat moment ontvangt iedereen die een zienswijze heeft ingediend informatie over de beantwoording’.
 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers