Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Begin 2024 start aanleg tijdelijk spoor in Vught

Nieuws

21 december 2023

De voorbereidingen voor de aanleg van het tijdelijk spoor in Vught zijn in volle gang. Er is al volop gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen. Vanaf januari 2024 start BAM met het kappen van bomen om ruimte te maken voor de aanleg van het tijdelijk spoor.

Kapvergunning

Om het tijdelijk spoor, de verdiepte ligging en de geluidsschermen te kunnen plaatsen, zullen we de bomen moeten kappen. ProRail heeft hier een kapvergunning voor aangevraagd. Als eerste worden de bomen en struiken gekapt die nodig zijn voor de bouwwerkzaamheden van het tijdelijk spoor.  

Niet alle bomen worden gelijktijdig gekapt. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het broedseizoen. De bomen voor het tijdelijk spoor worden vanaf medio januari 2024 gekapt. Vanaf 8 januari 2024 worden eerst de struiken weggehaald aan de Michiel de Ruyterweg en de Van Miertstraat.

Bomenkap

Vanaf 15 januari 2024 start vervolgens de bomenkap. Dit begint bij de Postweg (Isabellaveld), langs het spoor naar het zuiden, tot en met de Industrieweg (achter de bedrijfspanden). Ook bij het toekomstige onderstation aan het Rembrandterf en het toekomstige relaishuis bij de J.F. Kennedylaan worden er bomen gekapt. De werkzaamheden zullen in totaal 6 tot 8 weken duren.  

De bomen voor de verdiepte ligging en de geluidsschermen langs de spoorlijn naar Tilburg, worden later gekapt. Deze werkzaamheden starten vanaf januari 2026.

Hinder

Het kappen van bomen kan helaas niet zonder hinder plaatsvinden. Tijdens de kap worden enkele verkeersomleidingen ingesteld. Deze omleidingen duren kort (maximaal 1 tot 2 dagen en bij de Van Miertstraat één week). Enkele bomen bij de N65 worden in de nacht gekapt, dit omdat de wegafsluiting op de N65 overdag niet mag plaatsvinden. De treinen blijven gedurende deze periode gewoon rijden.

Ondanks het feit dat er een kapvergunning is verleend, hebben we nog verder onderzoek gedaan welke bomen er toch behouden zouden kunnen blijven. Uit dit onderzoek blijkt dat er zes monumentale eiken bij de Aert Heymlaan behouden kunnen blijven.

Herplant 

Binnen het Tracébesluit voor PHS Den Bosch - Vught is vastgelegd dat er compensatie (herplant) dient plaats te vinden voor de gekapte bomen binnen het plangebied. Hier is een termijn voor opgenomen van 10 jaar na de kapwerkzaamheden. De aanplant gebeurt vooral op de plekken waar het tijdelijke spoor komt te liggen. Hierdoor kan er pas met de aanplant gestart worden nadat het tijdelijke spoor verwijderd is. Dit zal omstreeks 2029/2030 zijn.

Verdiepte ligging spoor

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwen wij een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, met een vrije kruising bij Vught. Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Lees meer over dit project Lees meer over dit project

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers