Bestuurlijk akkoord over de Maaslijn

Nieuws

8 juli 2021

Nu de provincies Limburg, Gelderland en Noord–Brabant samen met het Rijk een bestuurlijk akkoord hebben gesloten over de Maaslijn, is ProRail klaar om voortvarend aan de slag te gaan met de elektrificatie en deels verdubbeling van de Maaslijn.

De Maaslijn

De Maaslijn is het 89 kilometer lange spoor tussen Nijmegen en Roermond en doorkruist de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is besloten om de Maaslijn robuuster te maken en te verduurzamen. Daarvoor moet de spoorlijn op sommige plekken worden verdubbeld en in zijn geheel worden opgenomen in het elektrische spoorwegnet. De maatregelen moeten de Maaslijn robuuster maken en leiden tot een betrouwbaardere dienstregeling.

De ombouw van Maaslijn completeert het netwerk van geëlektrificeerde spoorlijnen in Zuid-Oost Nederland. De provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, het Rijk en ProRail gaan samen aan de slag om het project tijdig gereed te krijgen.

  • Station Tegelen op de Maaslijn
    Station Tegelen op de Maaslijn
  • De Maaslijn bij Reuver
    De Maaslijn bij Reuver
  • Station Cuijk op de Maaslijn
    Station Cuijk op de Maaslijn

Bestuurlijk akkoord

Dit bestuurlijk akkoord moest er komen nadat bekend werd dat de kosten hoger uitvallen dan in eerste instantie werd gedacht. Daar is extern onderzoek naar gedaan. Dat wijst uit dat de hogere kosten komen doordat tijdens de eerste berekeningen de grootte van het project nog niet volledig in beeld was. Gaandeweg het proces is dat beeld volledig geworden.

Nu het bestuurlijk akkoord er ligt is de volgende stap de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan door Noord-Brabant en Limburg in november 2021.

Wat we gaan doen

Het hele traject krijgt bovenleidingen en bijbehorende elektrische installaties. Daarnaast wordt er op vier plekken langs het bestaande spoor een extra spoor aangelegd waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Hierdoor kunnen de treinen sneller, frequenter en duurzamer rijden. Ook worden op verschillende plaatsen de bochten in het spoor ruimer gemaakt, zodat de treinen daar niet meer hoeven af te remmen. Verder nemen we bij overwegen maatregelen om de veiligheid verder te verbeteren.

Eerste schop


De voorbereiding begint in het najaar van 2022 met onder meer het gereed maken van werkterreinen, bomenkap, het verleggen van kabels en leidingen en maatregelen om de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk te verstoren. De daadwerkelijke schop gaat in het voorjaar van 2023 de grond in.

De werkzaamheden hebben mogelijk gevolgen voor de omgeving. We spannen ons in om de hinder zo klein mogelijk te houden. Zodra bekend is wat omwonenden van het werk gaan merken, zal ProRail daar samen met de aannemer meer informatie over geven.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers