Dassenburcht verwijderd in Brummen

Nieuws

12 december 2023

De dassenburcht in het spoor bij Brummen is verwijderd en het spoor hersteld. Treinen kunnen hier nu weer op normale snelheid rijden. De dassenburcht werd een paar maanden geleden ontdekt op het spoortraject tussen Arnhem en Zutphen, ter hoogte van Brummen. Door het graafwerk van het dier, was een bovenleidingsportaal scheef gaan staan. Hierdoor moesten treinen daar langzamer rijden dan gebruikelijk.

Ecoloog

Onder toezicht van een ecoloog hebben we de dassenburcht afgegraven. Het spoortalud (de verhoging waarop het spoor ligt) is voorzien van graafwerend gaas om herhaling te voorkomen. Een ecoloog kijkt bij dit soort werk mee omdat de das in Nederland een beschermd dier is. Nu het spoor hersteld is en het portaal recht gezet, rijden de treinen weer de normale snelheid.

Lees meer over dassen Lees meer over dassen

Veiligheidsmaatregelen en inspectie

Om treinen veilig te laten rijden, gold de afgelopen tijd een snelheidsbeperking voor treinen ter hoogte van de dassenburcht en het scheefstaande bovenleidingsportaal. Een paar keer per week gingen we langs voor inspectie. Daarnaast hielden we met sensoren in de spoorbaan in de gaten. Zo controleerden we of de situatie stabiel bleef tot we met de reparatiewerkzaamheden konden beginnen.

Met hulp van een specialistisch ingenieursbureau en een ecologisch adviseur ontwikkelden we een plan om de das op een dasvriendelijke manier uit het spoor te halen. We hebben zo'n plan nodig voordat we in het leefgebied van een das mogen werken. Dit plan is namelijk nodig om een ontheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te krijgen. Hiervoor moet er veel onderzoek ter plaatse gedaan worden naar de flora en fauna. Dit kost tijd. Daarom kunnen we niet direct herstellen, maar nemen allereerst maatregelen om de veiligheid te garanderen.

Uit opnames van wildcamera’s blijkt dat de aanwezige dassen door de goed voorbereide aanpak geen hinder hebben gehad van ons werk.
Uit opnames van wildcamera’s blijkt dat de aanwezige dassen door de goed voorbereide aanpak geen hinder hebben gehad van ons werk.

Samenwerking

We onderzoeken hoe we de gravers zo goed mogelijk -en uiteraard binnen de kaders van de wet- het liefst definitief uit het spoor houden. Hierbij streven we naar een aanpak die goed is voor de beschermde dassen en bevers en tegelijkertijd de spoorveiligheid garandeert.

Om deze aanpak te ontwikkelen hebben we goed contact met allerlei partijen zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het RVO, ecologische adviesbureaus zoals de stichting Das en Boom en het door ons mede opgerichte kenniscentrum Bever.

Hinder

Inspecties en monitoring moeten ons beter zicht geven op waar graverij een risico vormt voor de veiligheid van het spoor. Ook gaan we maatregelen ontwikkelen waardoor we zo snel en effectief mogelijk spoor kunnen herstellen dat ondergraven is, met zo min mogelijk hinder voor het treinverkeer.

Hoewel deze inspanningen ons beter in staat stellen om te gaan met de gevolgen van de activiteiten van dassen en bevers en die te voorkomen, is het onvermijdelijk dat hun graverij voor treinhinder zullen blijven zorgen. Ze bewegen vrij en kunnen heel snel graven. Als het nodig is zal ProRail veiligheidsmaatregelen treffen. Helaas kunnen die voor overlast voor reizigers, vervoerders en verladers zorgen.

Herstel

Met de RVO-ontheffing kon aannemer Strukton in onze opdracht aan de slag om het spoor te herstellen. Maar niet voordat aannemer ACON speciaal graafwerend gaas in de spoorbaan verwerkt had. Daardoor kan de das niet opnieuw op die locatie in het spoortalud graven. Ook heeft aannemer Molhoek CCT een speciaal hekwerk in de grond verwerkt als definitieve afscheiding tussen spoor en burcht.

Programma Das en Bever

Omdat ProRail steeds vaker te maken heeft met bevers en dassen die in het spoor graven, zijn we het programma Das en Bever gestart. Hiermee komt er een ProRail-brede aanpak van de uitdagingen die deze dieren voor ons vormen. We worden nu nog vaak overvallen door plotseling toenemende graverij en willen deze situatie voor zijn.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers