Elke dag duurzaam bouwen aan het spoor

Nieuws

10 oktober 2019

Voor ProRail staat elke dag in het teken van duurzaamheid. Het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer, maar we kijken ook voortdurend hoe onze bedrijfsvoering duurzamer kan. We minimaliseren de CO2-uitstoot van het spoor en stimuleren circulair materiaalgebruik. Wij willen zo snel mogelijk bij de top 3 horen van de meest duurzame publieke opdrachtgevers.

Op naar de top 3

Bouwend Nederland publiceerde maandag 7 oktober de 'top 25 van meest duurzame publieke opdrachtgevers'. Wij staan op plek 21 in de lijst. Directeur Procurement Paul Carstens is hier niet tevreden mee: “In 2020 willen wij bij de top 3 horen van duurzame opdrachtgevers. ProRail kan spoorprojecten alleen aanbesteden aan zogeheten ‘erkende partijen’. Deze categorie aanbestedingen is helaas niet meegenomen in de top 25 van Bouwend Nederland. Als dit volgend jaar wel gebeurt, en we blijven de stijgende lijn houden in het aantal duurzaam aanbestede projecten, dan ben ik ervan overtuigd dat dit ons gaat lukken!”.

Duurzaam materiaalgebruik

Wij zijn een van de grootste publieke opdrachtgevers voor bouwprojecten. Voor de aanleg en voor het beheer van de spoorweginfrastructuur en stations zijn grote hoeveelheden grondstoffen en materialen nodig. De winning, verwerking, het transport en gebruik van grondstoffen en materialen gaat gepaard met milieueffecten, waaronder CO2-uitstoot. Die negatieve milieueffecten willen we verminderen door zo duurzaam mogelijk in te kopen.

CO2-prestatieladder

We hebben aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de CO2-prestatieladder en gebruiken deze sinds 2010 als gunningscriterium bij aanbestedingen. Daardoor moeten bedrijven aantoonbaar inzetten op energiebesparing en op het gebruik van duurzame energie en materialen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij bouwwerkzaamheden. De inzet van ‘de ladder’ heeft inmiddels geleid tot een verdubbeling van de CO2-reductie in de keten.

Stijging aantal duurzaam aanbestede projecten

Bij aanbestedingen werken wij met de Duurzaam Bouwen Calculator (DuBoCalc), die de MilieuKostenIndicator (MKI) berekent. De MKI weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één waarde. De MKI is een gestandaardiseerde manier om de milieu-impact van producten of projecten te vergelijken. Sinds vorig jaar zetten wij DuboCalc structureel in als gunningscriterium bij aanbestedingen van de spoorconstructies en van bruggen, tunnels en viaducten. Het aantal aanbestede projecten met MKI stijgt. In 2018 zijn er zestien aanbestedingen gehouden met MKI als gunningscriterium. In 2019 zijn dat er tot nu toe al zestien waarbij er nog eens twaalf in aanbesteding zijn.

Duurzaam station Driebergen-Zeist

In Driebergen-Zeist vernieuwen we het station en het spoor en bouwen een spoortunnel. Bij de aanbesteding hebben wij de CO2 prestatieladder en MKI als gunningscriteria toegepast. Dit heeft geleid tot duurzame materiaal keuzes waaronder Laag Energie Asfalt Beton en duurzaam beton. Vrijkomende materialen krijgen zoveel mogelijk een nieuwe bestemming. We plaatsen zonnepanelen op de perronkap en passen adaptieve ledverlichting toe in de stationsomgeving. En we denken aan de vele vleermuizen daar. In de middenberm komen vleermuiskasten en bomen om de vleermuizen veilig over te laten steken.

Samenwerking

Onze ambitie is om de infrastructuur te verduurzamen. Hierbij werken wij samen met andere partijnen zoals de Green Deal Duurzaam GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw). De Green Deal Duurzaam GWW heeft er voor gezorgd dat bij veel opdrachtgevers en bedrijven duurzaamheid stevig verankerd is in de bedrijfsvoering. Zo wil ook deze sector een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers