Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

‘We erkennen problemen bij Verkeersleiding en zetten nieuwe koers in’

Nieuws

11 november 2021

Op 11 november schrijft het Algemeen Dagblad over problemen bij Verkeersleiding. Met name vakbonden en medewerkers geven daarin aan dat er al lang problemen zijn en dat de werknemers zich niet gehoord voelen. De raad van bestuur erkent de problematiek, heeft een nieuwe koers ingezet en gaat die uitvoeren.

Reactie CEO John Voppen

"Ik snap dat mensen boos zijn, in het verleden zijn zaken niet goed aangepakt en hebben we bij onze besluiten onvoldoende geluisterd naar treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders. Dat raakt mij. We hadden forser moeten ingrijpen toen bleek hoe moeilijk het is om een robuuste bezetting op de posten te realiseren."

"De koers is nu anders: we hebben geleerd van het verleden en pakken de problemen nu samen met de mensen aan door onder meer beter te luisteren en gehoor te geven aan hun zorgen. Directeur Verkeersleiding Hans Smits, COO Ans Rietstra en ik geven samen uitvoering aan deze nieuwe koers."

We hebben geleerd van het verleden en pakken de problemen nu samen met de mensen aan.

John Voppen CEO bij ProRail

In verbinding

We geven de nieuwe koers langs meerdere lijnen vorm: verbonden met de werkvloer, vakbonden, en OR, maar we betrekken ook externe partijen zoals politiek en vervoerders. Oriëntatie bij soortgelijke maatschappelijke partijen zoals brandweer en politie maakt ook onderdeel uit van onze aanpak.

Voor ons is ook belangrijk om aan onafhankelijk onderzoek te werken. Er loopt bijvoorbeeld een extern onderzoek naar de werkbeleving, zodat collega's zorgen kunnen uiten en we daar vervolg aan geven. We vragen bovendien twee onafhankelijke gespecialiseerde bureaus onze aanpak en werkwijze te toetsen, inclusief de arbeidsvoorwaarden.

Al genomen maatregelen

Vorige week maakten we bekend een compensatietoeslag aan medewerkers te geven. Al eerder investeerden we in het wervings- en opleidingsproces. Klik op onderstaande button voor meer informatie over de maatregelen voor korte en lange termijn.

Meer over de maatregelen

Hinder verwacht

De problematiek pakken we aan, maar dat kost tijd. In 2022 verwachten we eerste verlichting door inzet van nieuw opgeleide treinverkeersleiders. We doen er ondertussen alles aan om hinder voor reizigers te voorkomen. Vaak lukt dat ook, juist dankzij de extra inzet van medewerkers. Maar gezien de nijpende situatie zal dit helaas niet altijd mogelijk zijn. We willen daarover zo goed mogelijk blijven informeren.

Meer over:

Meer nieuws

Nederland zoekt
treinverkeersleiders

Een boom valt dwars door de bovenleiding, een trein raakt defect, er lopen mensen langs het spoor. Als treinverkeersleider los jij het op.

Check of jij het in je hebt