Extra budget voor aanpak trillinghinder

Nieuws

17 november 2020

ProRail krijgt extra geld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het zoeken naar slimme en betaalbare oplossingen om de overlast van trillingen tegen te gaan. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven dinsdag 17 november in een brief aan de Tweede Kamer. De staatsecretaris erkent dat omwonenden overlast kunnen ervaren, maar waarschuwt dat het zoeken naar geschikte oplossingen tijd kost.

Twintig miljoen

Het ministerie stelt in totaal twintig miljoen euro beschikbaar. Dat geld gaat naar het testen van maatregelen en het verkennen van nieuwe, kansrijke uitvindingen. Ans Rietstra, directeur operatie van ProRail: 

“De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de nood bij omwonenden langs het spoor soms heel hoog is. Zij hebben veelvuldig aan de bel getrokken en er mede voor gezorgd dat het zoeken naar betaalbare en uitvoerbare maatregelen in een stroomversnelling is geraakt. We zijn dan ook heel blij dat het ministerie extra geld vrijmaakt voor het doen van praktijkproeven en meer onderzoek. Samen met onze partners zoals reizigers- en goederenvervoerders, lokale en regionale overheden gaan we hier graag mee aan de slag.”

We zijn heel blij dat het ministerie extra geld vrijmaakt voor het doen van praktijkproeven en meer onderzoek.

Ans Rietstra COO bij ProRail

Geld voor praktijkproeven

De staatssecretaris maakt twaalf miljoen euro vrij voor het doen van praktijkproeven. Daaronder valt ook de reeds lopende test in Oisterwijk met Under Sleeper Pads, een soort rubberen kussens onder de dwarsliggers. Daarnaast testen we begin volgend jaar een ander soort wegdek bij een overweg in Dorst. Verder gaan vervoerders onderzoek doen naar verbeterd wielonderhoud van goederentreinen. De resultaten worden gebruikt om een zogeheten bronmodel te ontwikkelen, dat kan bepalen welke maatregelen trillingen verminderen. 

Nieuwe kansrijke uitvindingen

Het ministerie trekt daarnaast acht miljoen euro uit om onderzoek te doen naar nieuwe, kansrijke uitvindingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld alternatieve railpads, ballastmatten, het verstijven van sporen middels een zogeheten railframe en het toepassen van een soort schuim in het ballastbed. Allemaal maatregelen die we nader willen verkennen om in de toekomst mogelijk praktijkproeven mee te doen op diverse locaties in Nederland. In de onderzoeken werken we samen met wetenschappelijke instituties zoals TNO en de Technische Universiteit Delft. 

Uitkomst proef langzamer rijden

Eind 2019 werd er op de A2 corridor een onderzoek gedaan naar het effect van langzamer rijden van goederentreinen. Een deel van de goederentreinen reed in de nachtelijke uren niet harder dan zestig kilometer per uur tussen Meteren en Boxtel. Ook reed er een testtrein met wisselende snelheden tussen de veertig, zestig en vijfennegentig kilometer per uur. In de brief aan de Kamer staat dat uit het onderzoek blijkt dat langzamer rijden nauwelijks effect heeft en heel soms zelfs tot meer trillingen leidt. Omdat ook de kosten voor de vervoerders toenemen en langzamer rijden invloed heeft op het reizigersvervoer in de avond- en nachturen, is het geen toepasbare maatregel. 

Lange adem

Alle partijen zijn zich ervan bewust dat omwonenden soms zitten te springen om een oplossing, maar tegelijkertijd weten we dat het zoeken naar geschikte en betaalbare oplossingen een langdurig traject is. Bij nieuwe klachten laat ProRail altijd de ligging van het spoor en de staat van de infrastructuur door onze aannemers controleren en indien nodig herstellen. Soms is dat afdoende om de hinder sterk te verminderen, maar helaas lang niet altijd. In 2019 is daarom de innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen opgesteld die we de komende jaren zulllen gebruiken om te zoeken naar slimme oplossingen om de trillingen te reduceren.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers