Hinder voor treinverkeer over Suurhoffbrug

Nieuws

3 juni 2022

Het deel van de Suurhoffbrug waar het spoor op ligt voldoet niet meer aan de normering van de veiligheidswaarde. Daarom is besloten dat er sinds gisteravond nog maar één goederentrein tegelijkertijd over de brug mag rijden. Dit betekent een extra reistijd van tien tot vijftien minuten. Alle treinen kunnen opnieuw gepland worden.

Wettelijke normering

De Suurhoffbrug verbindt beide oevers van het Hartelkanaal en bestaat uit een spoorbrug en een brug voor snelverkeer. Nadat het weggedeelte van de Suurhoffbrug gebreken vertoonde is onderzoek gedaan naar de vraag of dezelfde problematiek ook op het spoorgedeelte van de brug speelde. Dat bleek niet het geval. Wel kwam bij dat onderzoek aan het licht dat er corrosie plaatsvindt.

Uit vervolgonderzoek daarop blijkt nu dat de wettelijke normering van de belasting van de brug wordt overschreden als er twee volbeladen goederentreinen gelijktijdig over de brug rijden. Dit is het gevolg van de corrosie en het ranke ontwerp van de brug. Rijkswaterstaat heeft de eerder benoemde problemen aangepakt door een tweede brug aan te leggen en het wegdek van de oude brug te verstevigen. De intentie is om in 2030 een oeververbinding te hebben.

Oorzaak

ProRail onderzoekt de komende weken op welke manier de brug verstevigd kan worden, zodat we de maatregel snel kunnen opheffen. Dit wordt een omvangrijke klus die technisch complex is. Hierdoor is een prognose nog niet te geven. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om onder bepaalde condities eventueel twee sporen op de brug alsnog open kunnen worden gesteld.

Calandbrug

Sinds 10 mei dit jaar is de Calandbrug in het Rotterdams havengebied niet meer te gebruiken. Deze brug, waar tot november 2021 ook goederentreinen gebruik van maakten, kampt met een aantal kapotte lagers waardoor de brug niet meer veilig te bedienen is. De brug staat nu in de hoogste stand zodat scheepvaartverkeer ongehinderd naar de Brittanniëhaven kan varen.

Snelverkeer kan gebruik maken van de Thomassentunnel, langzaam verkeer moet omrijden via onder andere de Neckarweg en de Merseyweg. Naar verwachting duurt reparatie van deze brug enkele maanden. Van deze storing ondervindt het treinverkeer geen hinder.

Herstel

ProRail betreurt de ontstane overlast zeer en werkt hard aan herstel van beide bruggen. De inzichten uit de onderzoeken worden meegenomen in het reeds lopende, landelijke inspectieprogramma voor bruggen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers