Infranatuur, wij gaan ervoor

Nieuws

11 maart 2019

De Green Deal Infranatuur: drie jaar geleden tekende ProRail samen met tweeëntwintig partijen ervoor. Het initiatief van infrabeheerders, waterschappen, overheden, aannemers en ingenieursbureaus had als doel om gezamenlijk te zoeken naar een goede beheerwijze van de infranatuur om daarmee deze gebieden te bevorderen.

In drie jaar Green Deal zijn handreikingen en tools ontwikkeld om biodiversiteit beter mee te kunnen nemen in het werk. Is een netwerk opgezet waarin de Green Dealpartners kennis delen en samenwerken om knelpunten voor een meer biodiverse infranatuur te verkennen en oplossingen te ontwikkelen. Ook is een keurmerk voor het ecologisch beheer van bermen opgesteld, het zogenaamde ‘Kleurkeur’. Daarnaast is Infranatuur onderdeel geworden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat op 19 december 2018 aan de pers is gepresenteerd.

Toekomst

Met deze Green Deal is een goede basis voor de toekomst gelegd. Daarom is op 7 maart, tijdens een feestelijk en interactief symposium in het LEF bij Rijkswaterstaat in Utrecht, de Green Deal Infranatuur officieel afgerond en is tegelijkertijd het startsein gegeven voor het vervolg van dit samenwerkingsverband.  Ook ProRail neemt deel aan deze volgende stap; Inés Plasmans, directeur Communicatie en Externe Betrekkingen, omarmde namens ProRail het samenwerkingsverband 2.0.   

Uitwerking

In het vervolg op de Green Deal richten de deelnemende partijen zich op de uitwerking van infranatuur in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en gaan verder met de onderwerpen die tijdens de Green Deal Infranatuur zijn gestart: nog meer voorbeeldprojecten initiëren, realiseren en monitoren, (inter)nationale kennisdeling en -ontwikkeling, draagvlakvergroting en de (door)ontwikkeling van concrete handreikingen en tools. Dit alles zodat over weer drie jaar Infranatuur een begrip is, biodiversiteit structureel en vanzelfsprekend verankerd is in alle fasen van ons (infrastructurele) werk en we zo een bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit in Nederland.

Meer informatie zie: www.infranatuur.net en het e-magazine met de resultaten van de Green Deal Infranatuur.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers