ProRail neemt afscheid van chemische onkruidbestrijding

Nieuws

7 mei 2024

ProRail stopt met het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. ProRail maakt hier op dit moment nog gebruik van op ballastbed, schouwpaden en bij de bestrijding van bepaalde plantensoorten. Dat is nodig om de veiligheid van deze plekken te garanderen. De komende jaren komt hier gefaseerd een einde aan.

Schouwpaden en ballastbed

Het is belangrijk dat de spoorbaan en de omgeving veilig zijn. Dat doen we zo veel mogelijk op een duurzame manier. Maar dit kan niet overal. Op dit moment gebruikt ProRail chemische bestrijdingsmiddelen alleen nog op schouwpaden langs het spoor en in het ballastbed van het spoor.

De onkruidbestrijding is nodig om de veiligheid te kunnen garanderen en voor bovengenoemde locaties zijn nog geen geschikte alternatieve methoden beschikbaar. We spuiten deze middelen heel gericht op het onkruid dat we willen bestrijden. In de berm langs het spoor gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Alternatieven onderzoeken 

Gebleken is dat deze chemische bestrijdingsmiddelen negatieve effecten hebben op mens en milieu. Aannemers voeren de onkruidbestrijding uit voor ProRail. In nieuwe contracten die we aangaan, breiden we het verbod uit. Naast waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden geldt er per direct  een verbod op het gebruik ervan op schouwpaden in Natura2000-gebieden. Vanaf 2026 komen hier alle gebieden van NatuurNetwerkNederland bij. In 2028 stoppen we het gebruik langs het totale spoor van Nederland, mits er alternatieven beschikbaar zijn.

Daarom doen we onderzoek naar alternatieven. Op basis van de resultaten hebben we vorig jaar proeven gedaan met alternatieven op zeven locaties in Nederland. Hier hebben we twee alternatieven getest. We zien veelbelovende resultaten, maar nog onvoldoende om als volledig alternatief te dienen. Dit jaar gaan we door met uitgebreidere proeven. 

Proeftuinen

Stoppen met chemische onkruidbestrijding. We willen heel graag, maar het gaat niet zomaar. ProRail heeft namelijk alternatieven nodig. We doen in proeftuinen onderzoek naar alternatieve onkruidbestrijding.

Lees meer over dit onderwerp Lees meer over dit onderwerp

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers