Kabels en leidingen bij Meteren verleggen

Nieuws

2 december 2022

ProRail is bij Meteren druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe Zuidwestboog. Via deze boog kan het treinverkeer in de toekomst vanaf de Betuweroute naar het zuiden afbuigen en andersom. Zo’n groot project vraagt veel voorbereiding. Dit komt bijvoorbeeld doordat in de grond waar ProRail wil bouwen kabels en leidingen liggen van derden. Dit zijn andere partijen dan ProRail of de overheid.

Op de achtergrond

Het verleggen van kabels en leidingen van derden is een grote klus die zich op de achtergrond afspeelt. Deze klus begint al drie jaar voordat we daadwerkelijk gaan bouwen. Dan brengen we namelijk de omgeving in kaart. Dat doen we door bij het kadaster een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen, die we over het ontwerp van het project te leggen. “Als het toekomstige ontwerp de kabels en leidingen van derden raakt, gaan we samen met de netbeheerders op zoek naar een oplossing”, aldus Anita Zeemering, vakspecialist Kabels en Leidingen Derden bij ProRail.

Het is eigenlijk een soort project in een project.

Anita Zeemering vakspecialist bij ProRail

Waarom verleggen we leidingen?

Vanwege de spoorveiligheid zijn er technische voorschriften voor kabels en leidingen langs, onder en boven de hoofdweginfrastructuur. Voldoen de bestaande kabels en leidingen van derden niet meer aan deze voorschriften, dan moeten deze worden aangepast.

We leggen het spoor graag aan op een stabiele ondergrond. In de praktijk zakt of schuift de grond altijd een beetje. Hoe gelijkmatiger dit gebeurt, hoe minder last het spoor hiervan heeft. Een leiding is steviger dan de grond eromheen en zorgt dus voor een verschil in stabiliteit. Op dit moment ligt er een leiding parallel langs de A15 waar de nieuwe spoorboog overheen moet en de verbreding naar een derde spoor vraagt om meer ruimte in de grond.

Wat gaan we komende tijd doen?

Vakspecialist Anita legt uit dat het werk is opgedeeld in twee categorieën: “Een deel van de kabels en leidingen van derden, die een lange voorbereidingstijd en hoge kosten met zich meebrengen, pakken we als eerste op. We zorgen dat deze verlegd zijn voordat de aannemer de uitvoering van het spoor gaat starten. Een ander deel nemen we mee in de aanbesteding en pakken we op met de aannemer tijdens de uitvoering van het project.”

Vanaf juli dit jaar stak Gasunie de eerste schep in de grond. In september werden de nieuwe leidingen daadwerkelijk gelegd. Voor dit hele traject, inclusief de voorbereiding, rekent Gasunie een doorlooptijd van 162 weken. Anita: “Het is eigenlijk een soort project in een project”.

Zuidwestboog Meteren

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwen wij bij Meteren een extra spoorboog om goederentreinen naar het zuiden te laten rijden vanaf de Betuweroute en andersom. De Zuidwestboog Meteren.

Lees meer Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers