Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Langdurige werkzaamheden in Duitsland

Nieuws

17 mei 2022

Om de Betuweroute beter aan te laten sluiten op het Duitse spoor zullen er in de komende jaren langdurige werkzaamheden aan Duitse zijde plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor het spoorgoederenvervoer in Nederland. Tussen november 2024 en mei 2026 zullen goederentreinen omgeleid worden omdat de Betuweroute minder, en op sommige momenten zelfs helemaal niet te gebruiken is.

Goederenvervoer is duurzaam

De Betuweroute is een belangrijke verbinding tussen de Nederlandse havens en het Europese achterland. Er rijden steeds meer goederentreinen over dit spoor. Deze handelsroute kunnen we nog beter benutten en dat willen we ook. Het spoorgoederenvervoer is namelijk een van de meest duurzame manieren om goederen te vervoeren. De CO2-uitstoot is beperkt en een goederentrein vervangt al snel zo’n 56 vrachtwagens. Vervoer per spoor scheelt dus files op de weg.

Aansluiting met Duitsland

Al tijdens de aanleg van de Betuweroute was bekend dat de aansluiting met het Duitse spoor verbeterd kon worden. Om dat te doen werkt Duitsland sinds 2015 aan die aansluiting. Sinds die tijd zijn er geregeld periodes waarin de Betuweroute niet of beperkt beschikbaar is. Nu volgt ook weer zo’n periode. Met name in de periode van november 2024 tot en met mei 2026 zullen omvangrijke werkzaamheden plaatsvinden en is de Betuweroute minder of niet beschikbaar.

Binnen die periode van anderhalf jaar zal het tracé tussen Emmerich en Oberhausen in totaal ruim twintig weken zelfs geheel gesloten zijn. Er is dan geen treinverkeer mogelijk. Tijdens het grootste gedeelte van de buitendienststelling van anderhalf jaar blijft treinverkeer via de Betuweroute mogelijk.

Een goederentrein die over de Betuweroute rijdt
Een goederentrein die over de Betuweroute rijdt

Hinder

We beseffen dat deze buitendienststelling tot meer hinder kan leiden voor mensen die langs de omleidingsroutes wonen. Er kunnen straks namelijk geruime tijd minder goederentreinen over de Betuweroute rijden. Dat betekent dat treinen via de grensovergangen Venlo (Brabantroute) en Oldenzaal (Bad-Bentheimroute) naar Duitsland moeten rijden. Ook de spoorgoederensector ervaart hinder door de werkzaamheden. Naast dat treinen moeten omrijden, kan vertraging ontstaan omdat er minder capaciteit is.

Spoorgoederenvervoer is een zeer duurzame wijze van vervoer en draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstelling. De sector heeft de ambitie om te groeien van 40 miljoen ton goederen in 2020 naar 60 miljoen ton goederen in 2030. Uiteindelijk worden alle grensovergangen dus intensiever gebruikt.

De Betuweroute is een belangrijke verbinding tussen de Nederlandse havens en het Europese achterland
De Betuweroute is een belangrijke verbinding tussen de Nederlandse havens en het Europese achterland

Maatregelen

De effecten voor de omgeving zijn onderzocht. Treinen zullen worden omgeleid waardoor het aannemelijk is dat de hinder langs de omleidingsroutes daar toeneemt. Samen met gemeentes en provincies wordt gekeken naar een ‘minder hinder pakket’.

Waar mogelijk worden reeds geplande werkzaamheden om hinder te verminderen vervroegd zodat deze voor de langdurige buitendienststelling plaatsvinden. Er wordt ook gekeken naar technische aanpassingen om geluid en/of trillingen te verminderen. Het is aan het ministerie om te beslissen welke maatregelen worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt dit in de zomer van 2022 besloten.

Bad-Bentheimroute en Brabantroute

Op het moment dat er nog wel enig goederenvervoer over de Betuweroute kan rijden zullen er 5 à 10 extra treinen per dag over de Bad-Bentheimroute rijden. Op het moment dat er op de Betuweroute helemaal geen treinen kunnen rijden zullen er 15 à 20 extra treinen over dit traject rijden. Het is de verwachting dat over de Brabantroute zowel bij een enkelsporige als een dubbelsporige buitendienststelling ongeveer 25 extra treinen per 24 uur rijden.

De werkzaamheden aan Duitse zijde

Het gaat om een groot project tussen de grens bij Zevenaar en Oberhausen, waarbij een derde spoor aan het bestaande 70 kilometer lange tracé wordt toegevoegd en tegelijkertijd geluidsbescherming, stations en overwegen worden aangepakt. De Duitse infrabeheerder DB Netz kan verschillende werkzaamheden versneld uitvoeren. Een van de belangrijkste deelprojecten betreft de bouw van spoorbruggen op het tracé tussen Wesel en Friedrichsfeld. Wanneer alle werkzaamheden aan de Duitse zijde zijn afgerond is nog niet bekend. Kijk hier voor meer informatie.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers