Meer spoor­capaciteit met geautomatiseerd treinen rijden

Nieuws

19 januari 2021

Inzet van Automatic Train Operation (ATO) oftewel geautomatiseerd rijden van treinen leidt naar verwachting tot meer capaciteit op het spoor, verlaging van de kosten en een verhoging van de betrouwbaarheid. Dat blijkt uit een notitie die TNO in opdracht van ProRail maakte over de mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied.

Mogelijkheden in kaart gebracht

Kan ATO een bijdrage leveren aan meer capaciteit op het spoor zonder dat er dure, nieuwe infrastructuur nodig is? Kunnen we de toekomstige groei opvangen met nieuwe technologieën als ATO? Draagt ATO bij aan de klimaatdoelstellingen?

In een position paper over de mogelijkheden van ATO heeft TNO de antwoorden op deze vragen in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar de stand van zaken van ATO in het buitenland en de samenhang met andere technologische ontwikkelingen. Het position paper is een vervolg op het white paper uit 2018, waar TNO en ProRail een eerste inzicht in de ATO-ontwikkelingen schetsten.

ATO lijkt de noodzakelijke innovatie waarmee (...) de groei van het spoorvervoer en verbetering van de concurrentiepositie wordt bereikt.

TNO position paper ATO

In de race blijven

De verwachting is dat het treinverkeer blijft groeien, ondanks corona. Aan de spoorsector de taak om die groei te faciliteren en om in de race te blijven. Door ontwikkelingen op de weg door digitalisatie en zelfrijdend vervoer en de gewenste verschuiving van vervoer per spoor in plaats van door de lucht zijn innovaties en nieuwe technologieën nodig.

ATO lijkt de noodzakelijke innovatie waarmee zonder dure wijzigingen aan de infra de groei van het spoorvervoer en verbetering van de concurrentiepositie wordt bereikt, aldus TNO. Of simpel gezegd: het spoor heeft ATO nodig om te kunnen blijven concurreren met de weg.

Maatschappelijke businesscase

ProRail werkt nu met vervoerders, leveranciers en de provincie Groningen aan een maatschappelijke businesscase, waarin alle economische en maatschappelijke kosten en opbrengsten van ATO in kaart worden gebracht. Verder gaan verschillende partijen in 2021 en 2022 diverse testen uitvoeren om de mogelijkheden van ATO verder te verkennen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers