Technisch management bij Groningen Spoorzone

Nieuws

14 juli 2021

Michel van der Kaaij is rail systems engineer bij ProRail. In de praktijk betekent dit dat hij binnen project Groningen Spoorzone zorgt voor het technisch management van station Groningen en station Groningen Europapark. Een bijzondere ervaring, volgens Michel. “Normaal schakelen we de markt in als het ontwerp klaar is. Nu ligt het accent van het ontwerp na de gunning.”

Technisch management

“Binnen het technisch management vanuit ProRail ben ik een van de drie rail systems engineers. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de stations in het project. Bij de verbouwing van station Groningen gaat het om een nieuwe ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstallingen, een busonderdoorgang en een nieuw busstation. En op station Groningen Europapark het nieuwe zijperron. Ik was in 2010 ook betrokken bij het ontwerp van station Groningen Europapark, dus ik loop al heel wat jaartjes rond in Groningen. Hoewel het laatste jaar door de corona omstandigheden vooral vanuit huis.”

Vertalen naar de markt

“Officieel ben ik rail systems engineer. Dat klinkt alsof ik veel met spoor bezig ben, maar ik hou me voornamelijk bezig met stations. Mijn rol in Groningen Spoorzone is die van technisch manager voor de stations. In die rol houd ik me bezig met de technische zaken, begeleid ik ontwerpprocessen en vertaal ik plannen naar een duidelijke vraag richting de markt. Een vraag waarin vastligt wat er gebouwd moet worden en aan welke eisen het moet voldoen.

Denk aan onderdelen binnen het plan zoals bewegwijzering, verlichting, brandveiligheid enzovoorts. Maar ook ligt erin vast dat het station tijdens de bouw gewoon open moet blijven en de treinen blijven rijden. Op basis daarvan werkt de opdrachtnemer een ontwerp uit van wat gebouwd gaat worden en hoe hij dat gaat bouwen. Vanuit ProRail begeleid ik het technisch inhoudelijke proces aan opdrachtgeverskant. Daarbij is er veel afstemming met de betrokken partijen.”

Bijzonder project

Project Groningen Spoorzone is daarin wel bijzonder, aldus Michel. “Normaal gesproken stellen we bij een stationsproject van deze omvang en met zo veel betrokken partijen de vraag aan de markt pas nadat het ontwerp definitief is afgestemd met die partijen. Maar voor het hoofdstation is er vanuit een gezamenlijke ambitie van de betrokken partijen gekozen om ook de ontwerpvraag aan de markt te stellen. Nu ligt het accent van het ontwerp na de gunning. Daarom zit ik ook na de gunning nog aan tafel en heb ik als technisch manager nog steeds een grote rol. Uiteindelijk is het project gegund aan Strukton Civiel. Strukton is samen met Koen van Velsen architecten en Royal HaskoningDHV aan de slag met de verdere uitwerking van het ontwerp.”

Ambitie

“De grote uitdaging in het project was om voor het hoofdstation een goede ontwerpvraag in de markt te leggen, die was afgestemd op alle eisen en wensen van de betrokken partijen en waarin de ambitie goed was omschreven. En ambitie is er; alle partijen willen dat het een nóg mooier station van betekenis wordt. Een station waar de gebruikers blij mee zijn en de stadjers trots op mogen zijn. Tel daarbij op de monumentale status van de gebouwen en perronkappen en je hebt een behoorlijke uitdaging. Als je de ontwerpvraag niet goed omschrijft, dan krijg je als betrokken partijen niet wat je wilt.”

Op de vraag of het gelukt is antwoord Michel volmondig ja. “Natuurlijk heb ik het niet alleen gedaan, maar ik ben trots op wat er naar de markt is gebracht, hoe de samenwerking hierin was en op hoe het proces is verlopen wat heeft geleid tot gunning. Met als resultaat het mooie aanbiedingsontwerp van Strukton.”

We zetten met dit project een enorme stap in de spoorgeschiedenis.

Michel van der Kaaij rail systems engineer bij ProRail

Bijdragen aan spoorgeschiedenis

Op de vraag wat hij het leukste vindt aan dit werk hoeft Michel niet lang na te denken. “Dat ik bijdraag aan een stuk spoorgeschiedenis. We zetten met dit project een enorme stap in die geschiedenis. En dat we als project iets tastbaars achterlaten in Nederland, waar veel mensen voor jaren gebruik van maken. Ik werk mee aan meer ruimte en betere aansluitingen voor treinen, bussen en fietsen. Duurzame vervoersmiddelen. Daar ben ik trots op. Ik kan straks mijn kinderen, en wellicht kleinkinderen, laten zien dat ik hier aan bij heb mogen dragen. Dat vind ik ontzettend mooi.”

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers