Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Netverklaring 2023 voor spoorvervoerders bekend

Nieuws

10 december 2021

De Netverklaring voor 2023 is vrijdag 10 december gepubliceerd. Hierin staan alle diensten met de tarieven van ProRail. Vervoerders, terminals en spooraannemers hebben deze informatie nodig voor gebruik van het spoor.

Gebruik van het spoor

In Nederland maken zo’n vijftig verschillende vervoerders gebruik van het spoor. De Netverklaring is de producten- en dienstencatalogus van ProRail: deze bevat informatie over de aard en het gebruik van de hoofdspoorweg infrastructuur, alsmede over de toegangsvoorwaarden, de diensten en de bijbehorende tarieven. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van treinpaden, perrons, transfervoorzieningen en opstel- en rangeersporen, maar ook aan de mogelijkheid om met buitengewoon vervoer te rijden of de toegang tot informatie- en ICT-diensten.

Eerder publiceerde ProRail al de concept Netverklaring. Hierop zijn veel reacties gekomen van gerechtigden, waarvan enkele nog hebben geleid tot aanpassingen in de definitieve versie. Op basis van de Netverklaring sluit ProRail met alle gerechtigden een toegangs- of capaciteitsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld over welk deel van het spoor de vervoerder gaat rijden en welke diensten een vervoerder van ProRail afneemt.

Netverklaring

In de Netverklaring staat alle informatie die nodig is voor toegang tot het spoor; de diensten die wij leveren en de tarieven. 

Lees alle documenten

Kosten

Onderdeel van de Netverklaring is de zogenoemde gebruiksvergoeding. Spoorvervoerders betalen voor het gebruik van het spoor. Net zoals luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van de luchthaven en binnenschippers voor het gebruik van de haven. Ben je vervoerder, dan betaal je aan ProRail een vergoeding voor bijvoorbeeld het gebruik van rails, bovenleidingen, perrons en opstel- en rangeersporen.

Nieuwe methodiek

We hebben een nieuwe methodiek ontwikkeld voor het vaststellen van de gebruiksvergoeding. Wettelijk gezien zijn we verplicht om periodiek de methodiek tegen het licht te houden. Het nieuwe stelsel gaat in vergelijking met de vorige methodiek meer uit van het principe ‘de gebruiker betaalt’ waarbij de tarieven beter aansluiten bij de werkelijke kosten. Belangrijk om te vermelden is dat er per saldo aan gebruiksvergoeding niet meer in rekening wordt gebracht dan het huidige bedrag, zijnde ongeveer €375 miljoen, exclusief extra heffing.

Meer weten?

Meer weten over de gebruiksvergoeding 2023? Lees dan de vragen en antwoorden over dit onderwerp. Ook de staatssecretaris heeft diverse vragen vanuit de Kamer ontvangen. Zijn antwoorden lees je hier.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers