Nog geen cao-akkoord na verstrijken FNV-ultimatum

Nieuws

19 april 2021

ProRail gaat niet in op de eisen die FNV Spoor stelde in een ultimatum tijdens de onderhandeling voor een nieuwe cao voor alle ProRailers. Dat hebben we aan FNV laten weten. Na maanden van gezamenlijk overleg tussen CNV Vakmensen, VHS Railprofessionals en FNV Spoor deed ProRail op 1 maart een eindbod richting de drie bonden. Leden van CNV en VHS stemden daarmee in. Deze bonden stelden wel aanvullende eisen rond de ‘Eerder stoppen met werken-regeling’ uit het eindbod. De achterban van FNV verwierp het bod, waarna de bond ProRail een ultimatum stelde.

Veel waardering

ProRail heeft veel waardering voor de inzet van alle medewerkers. Dankzij hen hebben we voor de coronacrisis recordprestaties neergezet en rijden er ook tijdens de coronacrisis nog steeds treinen om reizigers met essentiële beroepen te kunnen vervoeren.

Dat geldt natuurlijk voor collega’s zoals treinverkeersleiders, incidentenbestrijders, inspecteurs en bouwmanagers die hun werk met de juiste maatregelen nog steeds in de verkeersleidingsposten en op en rond het spoor doen. Maar ook de inzet van collega’s die al langer dan een jaar thuis moeten werken wordt gezien en gewaardeerd.

Reactie ultimatum

ProRail laat in een uitgebreide reactie op de eisen van FNV weten nog steeds achter het eindbod te staan.

Mogelijk acties

Concreet betekent de huidige situatie dat ProRail op dit moment nog geen nieuwe cao heeft. Mogelijk zullen leden van FNV Spoor gebruik gaan maken van hun recht tot actievoeren om zo hun eisen kracht bij te zetten. Wat die acties precies zullen zijn, weten we op dit moment nog niet. De acties zullen altijd zodanig worden gehouden dat veiligheid op en rond het spoor te allen tijde gewaarborgd is. Ook de coronamaatregelen zullen worden nageleefd. ProRail heeft hierover goed contact met FNV Spoor.

Gezamenlijke cao

De gesprekken met de bonden vonden in goede sfeer plaats en er is sprake van wederzijds respect. Er samen uitkomen is nog steeds de uitgesproken wens tussen ProRail, CNV Vakmensen, VHS Railprofessionals en FNV Spoor. We roepen daarom alle partijen op om in gesprek te blijven.

Hoofdlijnen eindbod

  • Het bod ten aanzien van de loonsverhoging en looptijd: Een structurele loonsverhoging per 1 januari 2021 van 2% met een ‘vloer’ van €100 (dit betekent een minimale verhoging van €100, - bruto bij een fulltime dienstverband), een structurele loonsverhoging per 1 januari 2022 van 2% en per 1 januari 2023 tot 1 juli van 1%;
  • De cao heeft een looptijd van 30 maanden, te weten van 1 januari 2021 tot 1 juli 2023;
  • Een eenmalige thuiswerkvergoeding per 1 oktober 2021 van €250 netto (bij een fulltime dienstverband) voor de medewerkers die verplicht hebben thuisgewerkt in 2021;
  • Een concrete Regeling eerder stoppen met werken voor de groep medewerkers die een functie hebben met een 24/7 rooster in vroeg, laat en consignatie/nachtdiensten (de medewerkers moeten 10 jaar voorafgaand aan het moment dat zij op grond van deze regeling eerder stoppen met werken aaneengesloten in een van deze functies werkzaam zijn geweest) en de groep medewerkers met 45 of meer dienstjaren binnen de NS Sociale Eenheid;
  • Een maximale verlofspaarregeling, die alle ProRailers de mogelijkheid biedt om de sinds kort wettelijk maximaal toegestane honderd weken verlof te sparen;
  • 10% korting op de aanschaf van een nieuwe fiets voor de komende drie jaar, waarbij ProRailers een eenmalige tegemoetkoming van tien procent op de aanschafprijs van een nieuwe fiets kunnen krijgen;
  • Verhoging van de inconveniententoeslag voor Incidentenbestrijders (ICB), zoals die door een werkgroep met vertegenwoordigers van vakbonden en ICB is voorgesteld;
  • Reiskostenvergoeding tijdens corona voor medewerkers in bedrijfskritische functies die normaal voor hun werk van de NS Business Card gebruik maken, maar vanwege de angst voor besmetting niet met het ov durven reizen. Zij mogelijk tijdelijk hun reiskosten woon-werk blijven declareren, tot een maximum van 35 kilometer enkele reis;
  • Een afspraak over werkzekerheid waarmee ProRail gedwongen ontslagen tot einde looptijd van deze cao wil voorkomen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers