BAM Infra Nederland voert Ombouw emplacement Den Haag Centraal uit

Nieuws

10 juni 2022

BAM Infra Nederland gaat in opdracht van ProRail het spooremplacement van Den Haag Centraal ombouwen. Op 10 juni 2022 werd het contract hiervoor ondertekend. Door het emplacement van Den Haag te vernieuwen en anders in te richten kunnen straks meer treinen rijden tussen Leiden, Den Haag en Rotterdam. Een impuls voor één van de meest milieuvriendelijke vormen van vervoer.

Klaar voor de toekomst

Het aantal reizigers en goederen per spoor stijgt snel. Om de steden in de Randstad ook in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden is het noodzakelijk meer treinverkeer mogelijk te maken. Dat doen we door het spoor beter te benutten, en daarvoor is het nodig dat we het emplacement van Den Haag Centraal ombouwen.

Nieuwe inrichting

Het project omvat onder meer het opnieuw inrichten van de sporen tussen het station en het Schenkviaduct, over een lengte van 900 meter. Een groot aantal wissels wordt weggehaald, de sporen 11 en 12 weer in dienst genomen. Voor reizigers betekent dit dat je straks nog makkelijker de trein kunt pakken en comfortabeler kunt reizen. Door het aanpassen van perrons en perronsporen komt de vloer van (nieuwe) treinen op gelijke hoogte met het perron. Dat maakt instappen makkelijker en zelfstandig reizen voor iedereen mogelijk. Ook een aanpassing van de infrastructuur op station Laan van NOI is onderdeel van het project.

ProRail en BAM ondertekenen het contract voor de ombouw van emplacement Den Haag Centraal
ProRail en BAM ondertekenen het contract voor de ombouw van emplacement Den Haag Centraal

Werken in de binnenstad

Het station blijft tijdens de bouw gewoon open, om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zullen reizigers het nodige merken van de verbouwing. Naast twee grote buitendienststellingen zijn er werkzaamheden op en voor de perrons en moeten reizigers langs bouwstromen naar het station. De bouwmaterialen moeten dwars door de binnenstad en via het spoor veilig worden aangevoerd. BAM Infra maakt nu eerst het uitvoeringsontwerp en doet de daarvoor benodigde onderzoeken en opnames. In 2023 zal de ombouw van het emplacement starten. De oplevering van het emplacement is gepland in 2025.

We gebruiken duurzame nieuwe materialen, maar hergebruiken ook vrijkomende materialen.

Michel van den Munckhof, directeur Rail BAM Infra Nederland

“Wij zijn enorm blij met het vertrouwen van ProRail in ons. Door onze gefaseerde aanpak houden we de overlast tijdens de ombouw van het emplacement voor reizigers zo beperkt mogelijk”, vertelt Michel van den Munckhof, directeur van het Railonderdeel van BAM Infra Nederland. “En uiteraard voeren we, als meest duurzame bouwbedrijf, de werkzaamheden op een duurzame manier uit. We gebruiken bijvoorbeeld duurzame nieuwe materialen, maar hergebruiken ook vrijkomende materialen. We werken met minimale stikstofdepositie en CO2-uitstoot. Ook zetten we elektrisch materieel in, waaronder het nieuwste lid van onze duurzame familie; de elektrische krol.”

De stad Den Haag, NS en de reiziger profiteren straks van een beter ingericht sporennetwerk.

Riet Schroven, directeur Projecten ProRail

Riet Schroven, directeur Projecten ProRail: “Dankzij intensieve samenwerking met onze opdrachtgever het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met NS is het gelukt om een goed plan voor de infrastructuur van Den Haag Centraal te maken. Met de gemeente Den Haag hebben we overeenstemming gevonden over hoe we dit project in de binnenstad kunnen realiseren. De stad Den Haag, NS en de reiziger profiteren straks van een beter ingericht sporennetwerk dat klaar is voor de toekomst.”

Ombouw emplace­ment Den Haag

Goed nieuws voor reizigers: dankzij een nieuwe layout van de spoorinfra op Den Haag Centraal reis je makkelijker en comfortabeler.

Lees hier alles over de ombouw van het emplacement Den Haag Centraal

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers