Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Omgevingsmanagers bij Groningen Spoorzone; Paula en Anthony

Nieuws

29 januari 2020

Anthony Adamus en Paula Bongertman zijn allebei omgevingsmanagers voor het project Groningen Spoorzone. Anthony vanuit (gedelegeerd) opdrachtgever ProRail en Paula vanuit Strukton Civiel, de aannemer die aan de slag gaat bij station Groningen. Planologie, ecologie, archeologie, grondverwerving, vergunningen, niet gesprongen explosieven, geluid en trillingen… Omgevingsmanagers hebben eigenlijk met álles te maken binnen grote bouwprojecten. Het woord omgeving verraadt het natuurlijk al, ook met omwonenden of werkenden in de buurt van een project hebben ze contact.

Paula, wat doe jij als omgevingsmanager bij Strukton?

“Als omgevingsmanager ben ik zowel in de aanbestedingsfase als in de realisatiefase bij projecten betrokken. Om een project te mogen uitvoeren moet je eerst de aanbesteding ‘winnen’. Dat betekent dus dat je al vóór de start veel tijd stopt in het ontwerp en de planning van een project. In de aanbestedingsfase maak ik plannen voor de omgevingsmonitoring. Daarbij kijk ik naar de omgeving, de belanghebbende partijen in een project en naar de risico’s voor de omgeving. Op basis daarvan maak ik omgevingsplannen. Nu we daadwerkelijk de uitvoerder zijn voor het stationscontract van Groningen Spoorzone, voer ik de gemaakte plannen uit. Dat doe ik deels samen met Anthony.”

En Anthony, wat is jouw rol als omgevingsmanager bij ProRail? 

“Als omgevingsmanager houd ik me samen met een team van collega’s, met elk hun eigen vakgebied, bezig met heel veel onderwerpen. Voordat een project start kijken wij onder andere naar de invloed die een project heeft op de leefomgeving, zowel mens als natuur. We maken de bodemconditie inzichtelijk; is er bijvoorbeeld kans dat er niet-gesprongen explosieven of verontreiniging in de grond zit?  Maar we kijken ook naar welke vergunningen nodig zijn, of bestemmingsplannen moeten wijzigen en of er grond aangekocht moet worden. De maatregelen die hier uit komen moeten ook gerealiseerd worden.  Mijn rol is om dat te begeleiden. Daarnaast wil ik het project en de omgeving met elkaar verbinden; spelende kwesties in de omgeving oppikken en daarop inspelen, kijken naar de verschillende belangen en partijen aan elkaar verbinden. Een mooi onderdeel van mijn werk.”

En hoe werken jullie samen? 

“Ons werk heeft veel raakvlakken, onderwerpen waar we samen verantwoordelijk voor zijn pakken we ook samen op. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om de logistiek van alle aanpassingen op en rond het station in beeld te brengen. Daar gaan meerdere partijen aan het werk, denk aan de restauratie van de perronkappen, verhuizing van winkels op het station, en het realiseren van de bouwput. We bouwen zoveel mogelijk met ‘de winkel open’, dus reizigers, personeel en omgeving moeten veilig gebruik kunnen maken van het station" vertelt Anthony. Paula vult aan: “We werken nu ook samen aan het verleggen van kabels en leidingen, we bepalen samen wat er nodig is om dit succesvol te laten verlopen en zorgen voor de juiste vergunningen”. Anthony: “We werken relatief kort samen, maar door het hoge projecttempo vinden we elkaar snel en we komen goed met elkaar tot de kern, het is fijn samenwerken!” 

Krijgen omwonenden ook rechtstreeks met jullie te maken?

“Als wij als omgevingsmanagers ons werk goed doen, dan komt de omgeving niet voor grote onaangename verrassingen te staan. Verder zorgen we samen met onze communicatiecollega’s voor informatie naar de omgeving”, aldus Anthony. “Ons loket voor vragen, opmerkingen en klachten is ProRail Publieksvoorlichting. Mijn collega van communicatie en ik bekijken samen hoe we binnengekomen meldingen het beste op kunnen pakken. In veel gevallen heeft Strukton hier ook een rol in”. Paula: “omwonenden gaan ons zeker tegen komen op informatieavonden over het project. Daar zijn wij ook aanwezig om te vertellen over het project, de werkzaamheden en de gevolgen."

Om nog even terug te komen op de niet gesprongen explosieven uit de inleiding… Hoe zit het daarmee?

Paula: “Voordat je start met een project moet je de omgeving onderzoeken. Een onderdeel hiervan is het onderzoek naar nog niet ontplofte explosieven die onder de grond liggen. Hoe groot de kans hierop is, bepalen we door te kijken wat voor militaire posten er op het werkgebied hebben gestaan of het gebied bijvoorbeeld in een vliegroute van bommenwerpers lag. Daarna bekijken we of er al eerder werkzaamheden in het gebied waren; als de grond na de oorlog al ‘geroerd’ is, dan is de kans op vondsten uit de oorlog veel kleiner. Toch kun je een toevalvondst nooit volledig uitsluiten, het uitvoerend personeel wordt daarom altijd geïnstrueerd wat te doen bij een (vermoedelijke) vondst.”

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers