Omgevingsteam PHS Den Bosch - Vught stelt zich voor

Nieuws

3 maart 2021

In het najaar van 2020 namen ProRails omgevingsmanager Aletta Blok en communicatieadviseur Rosanne de Boer afscheid van het spoorproject. Erik Schwencke en Anna Kooij hebben het stokje overgenomen. Wie zijn zij en wat kunnen zij voor de omgeving van het spoor betekenen? Hoog tijd voor een kennismaking.

Kunnen jullie jezelf kort voorstellen?

Mijn naam is Erik Schwencke en Omgevingsmanager bij het project PHS Den Bosch - Vught. In ben 51 jaar en woon met vrouw en drie kinderen in Hilversum. Ik volg mijn collega Aletta Blok op in dit mooie project. Aletta heeft de afgelopen 4 jaar aan het project gewerkt en is binnen ProRail aan een nieuwe functie begonnen. Ik werd gevraagd om haar rol over te nemen en doe dat met veel plezier.

PHS Den Bosch - Vught is een project met grote impact op de omgeving en daar wil ik graag wat in betekenen. Het is daarnaast een belangrijk project voor de spoorsector. Het is dus zaak de belangen uit de omgeving op een goede manier mee te nemen. Ik verwacht regelmatig in Vught en 's-Hertogenbosch te zijn. De coronamaatregelen maken het momenteel helaas lastig om dat zo vaak te doen als ik zou willen. 

PHS Den Bosch - Vught is een project met grote impact op de omgeving en daar wil ik graag wat in betekenen.

Erik Schwencke omgevingsmanager bij ProRail

En wie is de nieuwe communicatieadviseur?

Mijn naam is Anna Kooij, 43 jaar en ben sinds 1 september 2020 als communicatieadviseur bij het project betrokken. Ik woon in Utrecht en volg Rosanne de Boer op die jarenlang de communicatie met de omwonenden in Vught heeft verzorgd.

Ik vind het belangrijk dat omwonenden goed op de hoogte zijn van de plannen van ProRail en dat er voldoende gelegenheid is om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Mijn ervaring is dat dat niet vanzelf gaat en dat wij dat goed moeten organiseren. Vanaf Utrecht is Vught niet heel ver weg. Hoewel ik meer op de achtergrond zal functioneren, zal ik regelmatig in zowel ’s-Hertogenbosch als Vught te vinden zijn.

Ik vind het belangrijk dat omwonenden goed op de hoogte zijn van de plannen van ProRail.

Anna Kooij communicatieadviseur bij ProRail

Wat kunnen omwonenden en bedrijven verwachten de komende tijd? Kunnen ze nog meedenken?

Sinds het Tracébesluit in juni 2020 is vastgesteld, zijn we begonnen met de voorbereiding voor de bouw. Het besluit ligt nu voor behandeling bij de Raad van State. We weten nog niet of de uitspraak van de Raad van State tot aanpassingen leidt. We gaan daarom vooralsnog door met voorbereidende werkzaamheden maar we doen geen onomkeerbare dingen.

Dit jaar worden ook twee grote bouwcontracten opgesteld. Het eerste voor de aanleg van het tijdelijke spoor en het tweede voor de aanleg van de verdiepte ligging en de ongelijkvloerse spoorkruisingen. De selectie van de aannemer start nadat het Tracébesluit onherroepelijk is. Voordat we de aanbestedingsprocedure starten, kunnen omwonenden en bedrijven nog meedenken.

Hoe is jullie taakverdeling?

Erik is als omgevingsmanager verantwoordelijk voor de contacten met alle betrokken partijen. Anna verzorgt de communicatie naar de omgeving van het project.

Met wie hebben jullie contact?

In Vught praten we met de klankbordgroep. Die blijft actief tot en met het einde van de bouw. Wij willen graag met hen blijven overleggen bij de voorbereiding en straks ook bij de uitvoering. Daarnaast hebben wij voor specifieke zaken contact met bedrijven en bewoners. Dat is heel divers en gebeurt op allerlei manieren. Dat kan in de vorm van een brede bewonersavond zijn, maar ook bij één of enkele belanghebbenden thuis, aan de keukentafel.

Wat kunnen we de komende tijd buiten merken van het project?

Dit jaar een doen we enkele veldonderzoeken. Recent deden we al archeologisch onderzoek. Verder zullen inwoners dit jaar regelmatig medewerkers van ProRail langs het spoor aan het werk zien om onderzoek te doen, zoals bodemonderzoek. Ook beginnen we met het verleggen van kabels en leidingen. De planning daarvan werken we nu uit. Als die er ligt, zullen we hier aandacht aan besteden in deze nieuwsbrief.  

Wat verwachten jullie van de bouwperiode?

Tijdens de uitvoering willen we zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de omgeving. We willen dat de communicatie met omwonenden goed verloopt en  eerlijk zijn over wat eraan komt. Het bouwen van zowel het tijdelijke spoor als de verdiepte ligging zal onvermijdelijk overlast geven. Het gaat om een lange bouwperiode waarin de hinder door de jaren heen verschillend zal zijn. Ook daarover moeten we duidelijk communiceren.

Verder moeten we natuurlijk ook dan bijsturen waar dat nodig is. Een lange bouwperiode vergt een lange adem, maar het levert ook een mooi eindresultaat op voor de omgeving en de gemeente. Overwegen vervallen waardoor de doorstroming en veiligheid toeneemt.

Wat hopen jullie te bereiken?

We zouden het een mooi resultaat vinden als we tijdens de hele uitvoering goed, constructief contact onderhouden met bewoners, bedrijven en organisaties. We hopen dat we transparant kunnen samenwerken om de bouw goed te laten verlopen, dat we elkaar vinden bij klachten of hinder en dat we altijd blijven zoeken naar mogelijke oplossingen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers