Onderzoek naar effect spooronderhoud op spoortrillingen

Nieuws

17 juli 2023

Op verschillende locaties in Noord-Brabant onderzoekt ProRail of spooronderhoud invloed heeft op de mate van spoortrillingen, die door treinverkeer wordt veroorzaakt. Het initiatief is onderdeel van de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen, een programma dat ProRail doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trillingsmeters

Door middel van monitoring met verschillende trillingsmeters - op diverse afstanden van het spoor - willen we inzicht krijgen in het effect van specifieke onderhoudswerkzaamheden op spoortrillingen. Oftewel: hoeveel effect heeft een bepaald type spooronderhoud op trillingen in de omgeving?

Het onderzoek richt zich op een specifiek stuk spoor waar sprake is van trillingshinder. Elektrische scheidingslassen, overwegen, verminderde spoorligging en onderbrekingen op de spoorovergang veroorzaken deze trillingen. Het doel is om de impact van het spooronderhoud op trillingen nauwkeurig te onderzoeken en te bepalen in hoeverre bepaalde typen spooronderhoud van invloed zijn op trillingen.

Bekijk: Tryfon Roelofs van ProRail licht de proef in Breda Prinsenbeek toe

Meten voor én na

De metingen worden uitgevoerd vóór en na het spooronderhoud. Op die manier kan het effect van de onderhoudswerkzaamheden worden vastgesteld:  zijn er dan minder trillingen? Bovendien worden op enkele specifieke locaties langdurige metingen verricht gedurende een periode van ongeveer zes maanden, waardoor we ook inzicht krijgen wat het effect is van onderhoud op trillingen op de langere termijn.

Gedetailleerde informatie over het type onderhoud en de uitgevoerde handelingen wordt zorgvuldig bijgehouden. Deze onderhoudsgegevens worden later gekoppeld aan de gemeten trillingen, wat inzichten oplevert over welke onderhoudsmaatregelen de grootste impact hebben op de trillingen.

Twintig locaties

In totaal wordt dit jaar op twintig locaties langs de Brabantroute – waar onderhoudswerk wordt gedaan – gemeten, waardoor een uitgebreider beeld ontstaat van het effect van onderhoud op spoortrillingen. Begin volgend jaar verwachten we de resultaten van de proef.

Bronaanpak

In het programma Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen zoeken we mogelijkheden om trillingen aan de bron te reduceren. We kijken daarbij naar de infrastructuur, het treinmaterieel en naar innovatieve maatregelen.

Lees over het programma Lees over het programma

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers