Meer inzicht in spoortrillingen door proef bij Deurne

Nieuws

6 maart 2024

Werkt een kunststof wig om trillingshinder bij spoorwegovergangen te verminderen? Om dat te onderzoeken deed ProRail een proef bij een spoorwegovergang in Deurne. De proef verliep succesvol, al blijkt de geteste techniek niet het ei van Columbus.

Hobbel in het spoor

In Deurne onderzochten we of ShimLifts helpen om trillingen te verminderen bij een langsrijdende trein. Een probleem bij spoorwegovergangen is dat de ondergrond verandert. Een trein rijdt op een ondergrond van dwarsliggers en steentjes (ballast).

Maar bij spoorwegovergangen ligt een verharde ondergrond. Daardoor rijdt de trein als het ware over een hobbel. Het rijden over die hobbel zorgt ervoor dat de steentjes daar rondom wat in elkaar zakken. Het gevolg: de hobbel wordt nog hoger en de ligging van het spoor verslechtert. De ShimLift is een kunststof wig die tussen de dwarsliggers en de spoorstaaf wordt geschoven. Daarmee maakt de ShimLift de hobbel kleiner en de overgang meer geleidelijk.

De proef in Deurne was een vervolg op eerdere proeven met ShimLifts in enkele Brabantse gemeenten. Daar bleken de effecten onzeker. In de praktijkproef in Deurne zijn deze aspecten verder onderzocht en beproefd.

Wisselende resultaten

We begonnen de proef in Deurne met het meten van trillingen en de ligging van het spoor bij de overgang. Dat was nog voordat we iets aan het spoor veranderden. Daarna plaatsten we 16 Shimlifts onder het spoor aan beide kanten van de overweg. Drie maanden lang maten we trillingen op verschillende afstanden van het spoor. In de tussentijd zijn de ShimLifts bijgesteld.

De resultaten van de metingen lieten een wisselend beeld zien. Trillingen door goederentreinen namen licht af. Het effect voor intercity’s was niet voelbaar. En sprintertreinen lieten een wisselend beeld zien. Al met al zorgen ShimLifts op de locatie in Deurne niet voor een duidelijke afname van trillingen rondom het spoor.

Waardevolle informatie

We hebben dus geen duidelijk positief effect gemeten. Maar dat betekent niet dat de proef zinloos was. Integendeel: experimenteren helpt ons de juiste technieken te vinden die spoortrillingen tegengaan. Dat een techniek níet het gewenste resultaat oplevert, is daarom ook belangrijke informatie. Wat we te weten zijn gekomen over trillingen: we kunnen de ligging van het spoor verbeteren, maar hoe stijf de ondergrond is lijkt belangrijker voor het ontstaan van trillingen.

We onderzoeken verder hoe we overgangen zo min mogelijk trillingen kunnen laten veroorzaken. Zo testen we de komende tijd vijf vernieuwende ideeën . Door proeven te doen bouwen we kennis op over trillingen. Ook vinden we zo op verschillende locaties een techniek die trillingen bij de bron vermindert.

 

Aanpak spoortrillingen

Deze praktijkproef is onderdeel van de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen (IBS). ProRail voert dit vierjarig onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is kennis opdoen om trillingen te kunnen voorspellen en maatregelen ontwikkelen aan de spoorinfra en de treinen waarmee we trillingshinder verminderen.

Lees meer over dit programma Lees meer over dit programma

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers