Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Onderzoek: hoe sterk zijn onze spoordijken?

Nieuws

11 november 2021

Hoe sterk zijn onze spoordijken? Dat is een belangrijke vraag, omdat treinen zwaarder en sneller worden én vaker rijden. ProRail wil weten of de spoordijken dit aankunnen. Daarom vroegen wij vier ingenieursbureaus om dit in kaart te brengen. Op 1 november zijn Sweco, Arcadis, Witteveen + Bos en Royal HaskoningDHV gestart met het onderzoeken van de eerste trajecten. Het project gaat enkele jaren duren.

Kennis en kunde van toen

In Nederland hebben we meer dan 3.000 kilometer aan spoordijken, de verhoogde ondergrond onder het spoor. En daar ligt zo'n 7.000 kilometer spoor op. Tachtig procent van de spoordijken is voor 1920 gebouwd met de kennis en kunde van toen.

De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op het spoor. Er gaan meer treinen rijden, die ook nog zwaarder en sneller zijn. Daardoor worden de spoordijken steeds zwaarder en anders belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten en soms tot tijdelijke maatregelen, zoals het invoeren van snelheidsbeperkingen voor treinen vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond.

Goederentrein met lege containerwagens op een spoordijk
Goederentrein met lege containerwagens op een spoordijk

Invloed klimaatverandering

Ook de klimaatverandering van de komende jaren krijgt invloed op de stevigheid van onze spoordijken. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. De uitdaging voor ProRail is om meer kennis te krijgen over de opbouw van onze spoordijken.

Aanpak en fasering

De vier ingenieursbureaus werken in drie fasen: het in kaart brengen van de spoordijken met ondergrondmodellen, het in kaart brengen van de gevonden risicolocaties en als laatste het maken van schetsontwerpen voor die risicolocaties. In het raamcontract voor de komende jaren vraagt ProRail op afroep verschillende trajecten uit te werken. Het streven is om eind 2022 de eerste fase voor heel Nederland gereed te hebben.

Raakvlak met wetenschappelijk onderzoek

Naast de landelijke netwerkanalyse zijn recent TUDelft en Deltares gestart met wetenschappelijk onderzoek naar het (dynamisch) effect van treinen op de ondergrond. In combinatie met de netwerkanalyse kan zo een compleet beeld worden gevormd van de locaties waar we maatregelen moeten nemen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers