Start wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken

Nieuws

8 oktober 2021

ProRail geeft TU Delft en Deltares de opdracht om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar de invloed van rijdende treinen op onze spoordijken. Ans Rietstra, COO van ProRail, en Wouter van Dijk, directeur Asset Management, hebben daarvoor op 4 oktober 2021 de programmaovereenkomst voor het Research Program RESET getekend.

Onderzoek

Dit onderzoek gaat ons leren wat de gevolgen zijn voor spoordijken van meer en zwaarder treinverkeer en de klimaatverandering. En hoe we daar op kunnen inspelen. Er is binnen Europa weinig kennis op dit gebied. Met dit onderzoek zijn we daarom toonaangevend. ProRail hoopt met dit onderzoek ook andere landen te kunnen helpen met gelijksoortige problemen.

Bekijk: Animatie over het onderzoek

Zwaardere treinen

De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op ons spoor. Sporen liggen grotendeels op onze spoordijken, zogenoemde baanlichamen. Dat is de verhoogde ondergrond onder het spoor. Tachtig procent van deze spoordijken is gebouwd voor 1920 met de kennis, eisen en kunde van toen.

"Met de komst van zwaardere, snellere treinen die bovendien vaker passeren, worden deze spoordijken steeds zwaarder en anders belast", aldus Karel van Gils, directeur Innovatie & Technologische Vernieuwing bij ProRail. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten, operationele beperkingen en soms tot incidenten. Een gevolg daarvan kan zijn dat het nodig is om snelheidsbeperkingen voor treinen in te stellen, vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond.

Dit onderzoek is een unieke samenwerking, met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

Karel van Gils directeur Innovatie en Technologische Vernieuwing bij ProRail

Klimaatverandering

Daarnaast beïnvloedt ook de klimaatverandering in de komende jaren de stabiliteit van onze spoordijken. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. De uitdaging voor ProRail is om meer kennis te krijgen over de invloed en het effect van deze factoren. Zo kunnen we beter bepalen waar we de komende jaren risico’s lopen. En waar passende maatregelen nodig zijn om de voorziene mobiliteitsgroei mogelijk te maken, met een tegelijkertijd klimaatbestendig spoor.

Unieke samenwerking

Karel van Gils: "Dit onderzoek is een unieke samenwerking, met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De TU Delft brengt theoretische kennis in en Deltares is goed in het vertalen van de modellen naar praktische toepassingen. ProRail kijkt bijvoorbeeld naar beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het is een integrale aanpak."

Vanuit de TU Delft gaan acht promovendi aan de slag. Deltares levert veel kennis vanuit eerder onderzoek dat is gedaan naar de betrouwbaarheid en stabiliteit van de Nederlandse waterkeringen.

Van onderzoek naar toepassingen

TU Delft heeft veel kennis in huis over de impact van railassen en ballast op het spoor en de directe ondergrond, waardoor het volledige systeem van spoorbelasting en ondergrond kan worden geanalyseerd. Deltares is gespecialiseerd in toegepast onderzoek op het gebied van water en grond. Het instituut zet haar expertise op het gebied van dijkveiligheid en haar experimentele en digitale faciliteiten in.

Deltares helpt de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de modellen van de TU Delft te vertalen naar praktische toepassingen. Zo willen we meer weten over het gedrag van water in de spoordijken, het effect van droge perioden en de manier waarop een rijdende trein de spoordijk belast.

Jaarlijks wordt een dag georganiseerd waarin alle geïnteresseerden informatie krijgen over de voortgang en de nieuwste inzichten in het onderzoek. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers