Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Aanbesteding fietsenstalling station Eindhoven stopgezet

Nieuws

9 maart 2023

De aanbesteding voor de fietsenstalling aan de noordzijde van het station Eindhoven Centraal is stopgezet. Dit heeft ProRail, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, samen met de gemeente Eindhoven besloten.

Bouwkosten

Omdat de bouwkosten zijn gestegen en de fietsenstalling een kortere periode gebruikt zou worden, is dit besluit genomen. Hierdoor blijft de behoefte aan tijdelijke fietsparkeerplekken aan de noordzijde van het station wel bestaan. De gemeente en ProRail zijn nu in gesprek om te kijken hoe er op een andere manier invulling kan worden gegeven aan deze behoefte.

Vanaf 2016 is er door de gemeente Eindhoven, ProRail, ministerie en andere betrokkenen partners als de NS en de provincie Noord-Brabant, gewerkt aan een tijdelijke fietsenstalling bij Neckerspoel aan de noordzijde van het station Deze stalling zou plek bieden aan 5000 fietsen. Samen met de fietsenstalling Stationsplein Zuid, ook in ontwikkeling, zou dit leiden tot een stallingscapaciteit van 10.400 fietsen. De tijdelijke fietsenstalling aan de noordzijde van het station zou tien tot vijftien jaar blijven staan.

Geen gewenst resultaat

De uitkomst van de aanbesteding heeft voor de betrokken partijen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Uit de enige inschrijving die we hebben ontvangen, blijkt dat er substantieel meer geld nodig is om de fietsenstalling te realiseren dan verwacht. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de stijgende energie- en materiaalkosten. Aannemers hebben met veranderende omstandigheden te maken en dat brengt onzekerheid met zich mee. Dat is duidelijk terug te zien in het aantal inschrijvingen en de geraamde kosten.

Bovendien verwachten we dat de eerste bouwactiviteiten binnen Eindhoven Internationale KnoopXL en het nieuwe busstation Neckerspoel in 2030 starten. Hierin is ook een permanente fietsenstalling met 5000 plekken opgenomen. De kosten voor de tijdelijke fietsenstalling is daarom niet langer economisch uit te leggen: de stalling zou immers maximaal zeven jaar gebruikt worden. Hierop heeft ProRail besloten om het project af te breken.

Toekomst

Met het afbreken van de aanbesteding blijft de behoefte aan tijdelijke fietsparkeercapaciteit aan de noordzijde van station Eindhoven Centraal bestaan. De betrokken partijen werken daarom aan een nieuw plan om hier invulling aan te geven. Uitgangspunten hierbij zijn dat deze tijdelijke oplossing goedkoper is en meer flexibiliteit biedt, zodat deze kan ‘meebewegen’ met de verschillende bouwfases die voorzien zijn in de herontwikkeling van het gebied. Naar verwachting is er in het tweede of derde kwartaal van 2023 meer bekend over het nieuwe plan.

Fietsparkeren

Op de fiets naar het station. Veel treinreizigers doen het al en dat aantal groeit. Wij vinden het belangrijk dat reizigers hun fiets goed kwijt kunnen op het station. En ze ook weer makkelijk terug kunnen vinden. ProRail werkt nauw samen met NS en gemeenten om op een slimme manier meer ruimte te maken voor de fiets.

Lees meer over fietsparkeren Lees hier meer over

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers