ProRail tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Nieuws

31 oktober 2023

We zijn weer een stap verder om ons spoor nog duurzamer te maken. Gisteren ondertekende chief financial officer Mirjam van Velthuizen namens ProRail het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Dit deden we samen met verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en branche- en netwerkorganisaties.

Verduurzaming in de bouwsector

Door het stikstofvraagstuk is het noodzakelijker dan ooit om verduurzaming te bereiken in de bouwsector. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Dit is goed voor natuur, gezondheid en klimaat. Het convenant heeft gevolgen voor de hele bouwsector in Nederland, dus ook voor de spoorsector. Het ondertekenen van dit convenant is een belangrijke stap om perspectief te bieden bij bouwprojecten.

De routekaart uit het convenant is hierbij leidend. Deze geeft de sector duidelijkheid over wat zij de aankomende jaren kan verwachten en welke bijdrage de betrokken organisaties moeten leveren. In de routekaart staat het tempo waarmee de komende jaren schoner en emissieloos bouwmaterieel wordt uitgevraagd in bouw- en onderhoudsprojecten. Lichter materieel zal daarbij eerder emissieloos worden dan zwaarder of specialistisch materieel.

 

Goede buurman

Het convenant moet ervoor zorgen dat we de doelstellingen op het gebied van natuur, klimaat en schone lucht gaan halen. Mirjam van Velthuizen vertelt over deze mooie mijlpaal: “Het mes snijdt aan twee kanten. Emissieloos bouwen is belangrijk om het spoor nog duurzamer te maken. Dit zien we de komende tijd ook daadwerkelijk terug in onze aanbestedingen. Daarnaast zorgt het ervoor dat we een goede buurman zijn. Door de inzet van emissieloos materieel ervaren de mensen die dicht bij bouwprojecten wonen minder overlast van onder andere geluid en uitlaatgassen.”

Van links naar rechts: Reinout Wissenburg (directeur Duurzaamheid ProRail), Mirjam van Velthuizen (CFO ProRail), Vivianne Heijnen (Staatssecretaris IenW) en Peter van Schaik (programmanager SEB ProRail)

Wat betekent dit concreet voor ProRail?

Door het ondertekenen van het convenant zetten we een mooie stap richting emissieloze bouwplaatsen. We doet dit door een basisniveau met emissie-eisen op te nemen en te starten met een koploperaanpak. 

Basisniveau met emissie-eisen
We nemen in alle bouw- en onderhoudscontracten een basisniveau met emissie-eisen op. Hiermee worden op korte termijn de meest vervuilende (oude) machines van de bouwplaatsen geweerd. Vanaf 2028 moeten alle lichte machines zero emissie zijn, in lijn met het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen.

Koploperaanpak
ProRail is gestart met de zogenaamde koploperaanpak om de inzet van emissieloos materieel te stimuleren. Deze koploperaanpak houdt in dat partijen die zich inschrijven met emissieloos materiaal gunningsvoordeel krijgen tijdens de aanbesteding van een project. Deze aanpak gaan we komend jaar opschalen naar ruim 30 projecten. Dit aantal zal steeds verder toenemen. Deze aanpak is de afgelopen tijd al getest in een aantal aanbestedingen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers