ProRail werkt mee aan duur­zaamste kilometer van Nederland

Nieuws

31 januari 2019

Hoe veranderen we een gebied waar dagelijks 70.000 mensen komen tot een plek waar we met CO2-uitstoot, energieverbruik, duurzame energieproductie en circulair bouwen vooroplopen? Voor het antwoord op die vraag gaat ProRail meewerken aan de transformatie van de omgeving rond Leiden Centraal tot de duurzaamste kilometer van Nederland.

Green Deal

ProRail tekende daarvoor donderdag 31 januari samen met NS een ‘Green Deal’, waar naast de gemeente Leiden nog eens 27 partijen bij zijn aangesloten. Ambitie is om vóór 2025 de groenste kilometer van Nederland te hebben. Met de Green Deal breiden we de kennisoverdracht uit tot een netwerk dat zich buiten de spoorsector bevindt. Dit leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden om die ambitie waar te maken.

Buiten gebaande paden

We beginnen met onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen, maar we gaan ook buiten de gebaande paden denken. Waarom zouden we bijvoorbeeld geen gebruik maken van de inhoud van de treinperrons als opslagplaats voor accu's, waarmee we opgewekte zonne-energie 's avonds en 's nachts kunnen gebruiken.

Klimaatneutraal

De ‘Green Deal’ past in onze duurzaamheidsambitie. Naast fietsen en lopen is er geen manier van transport die zo energiezuinig is en zo weinig CO2 uitstoot. Toch willen we als maatschappelijk verantwoorde organisatie ons energieverbruik terugdringen, de energie die we gebruiken volledig zelf opwekken en daarnaast de uitstoot van broeikasgassen drastisch beperken. In 2030 wil ProRail het eigen energieverbruik CO2-neutraal hebben en de spoorsector als geheel zou in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Om dit te bereiken zijn we voortdurend in overleg met partijen uit de spoorsector.

Energieneutraal station

Ondertussen timmeren we ook in het heden al aardig aan duurzaam spoor. Denk aan het eerste energieneutrale treinstation, dat over enkele jaren in Delft Zuid verrijst. Delft Campus, zoals het station vanaf eind dit jaar heet, krijgt daarvoor een volledig uit zonnepanelen bestaand dak. Grotere stations als Utrecht, Rotterdam en Eindhoven hebben al grote hoeveelheden zonnepanelen op het dak die zorgen dat liften en roltrappen op zonne-energie werken.

Led-verlichting en faunapassages

Ook op het gebied van energieverbruik zet ProRail grote stappen, waarbij we ook zoveel mogelijk rekening houden met onze omgeving. Zo bestaat 18 procent van het energieverbruik op treinstations uit verlichting. Door op steeds meer stations Led-verlichting te installeren, brengen we dat verbruik drastisch terug. De nieuwe verlichting is ook voorzien van een diminstallatie, waardoor we minder overlast voor onze omgeving veroorzaken. Ook heeft ProRail op veel plaatsen in het land faunapassages over het spoor gebouwd, zoals recentelijk tussen Stroe en Kootwijk (Hoge Veluwe).De passages verbinden natuurgebieden en verruimen het leefgebied van veel soorten dieren.

Wat we al doen in Leiden

In Leiden werken we ook zonder de Green Deal al aan duurzaamheid. Ook hier brengen we LED-verlichting aan. Bij de spoorvernieuwing gebruiken we bijvoorbeeld  ecodwarsliggers, waarbij er tijdens de productie veel minder CO2 vrijkomt. Ook hergebruiken we spoorgrind en hangen we nestkasten op rond het spoor om de oer-Hollandse mus te beschermen. Bij de ontwikkeling van nieuwe fietsenstallingen in Leiden brengen we de energiebehoefte zo veel mogelijk terug en stimuleren we aannemers om zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken of geschikt te maken voor hergebruik.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers