ProRail wil met Inspectie in gesprek over eis kwartsvrij spoor

Nieuws

4 februari 2022

ProRail heeft een eis ontvangen waarin de Arbeidsinspectie ons verbiedt nog langer te werken met kwartshoudende spoorstenen (ballast) bij werkzaamheden op het spoor. Daarbij kunnen deeltjes kwartsstof vrijkomen, die zo klein zijn dat ze kunnen worden ingeademd en vervolgens in de longen blijven zitten. Daar kan het ernstige longklachten en zelfs kanker veroorzaken.

Gezondheid prioriteit

ProRail deelt de zorgen van de Arbeidsinspectie op het gebied van vrijkomend kwartsstof bij spoorwerkzaamheden. De gezondheid van mensen die werken aan of bij het spoor is prioriteit. De Arbeidsinspectie wil om die reden dat ProRail aannemers opdraagt binnen drie maanden volledig kwartsloos te gaan werken. Dat is volgens ProRail echter onhaalbaar, en dit hebben we ook in onze gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat medegedeeld.

Om aan de jaarlijkse vraag voor het onderhouden en vernieuwen van onze sporen te voldoen, is onvoldoende kwartsloze ballast beschikbaar. Als we verplicht worden kwartsloos te werken, kunnen we geplande noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden niet uitvoeren.

Kwartshoudende ballast 

Het Nederlandse spoor bestaat nu voor het grootste gedeelte uit kwartshoudende ballaststenen. We gebruiken er honderdduizenden tonnen van per jaar. Samen met de sector nemen wij allerlei beschermingsmaatregelen. We stellen strenge eisen aan de hoeveelheid stof die de ballaststenen mogen hebben als ze uit de groeve komen. Daarnaast ontwikkelden we een stofarme lostrein die ballast nathoudt bij lossen in het spoor. Spoorwerkers dragen bij ballastwerkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen als stofmaskers. Of ze werken in machines met overdrukcabines en filters die het stof buiten houden. 

Schaarse kwartsloze ballast 

Eind 2021 besloten we daarnaast om de schaars beschikbare kwartsloze ballast die wél beschikbaar is te gaan gebruiken op plekken waar dit het hardst nodig is: in tunnels en onder overkappingen. We verwachten dat dit jaar genoeg ballast beschikbaar zal zijn om werkzaamheden op die plekken volledig kwartsloos uit te kunnen voeren. Voor andere plekken is bij lange na niet genoeg kwartsloze ballast beschikbaar om volledig kwartsloos te werken.

In gesprek 

We gaan graag het gesprek aan met de Arbeidsinspectie om tot een oplossing te komen. ProRail zal echter wel formeel in bezwaar moeten treden tegen de eis en een voorlopige voorziening bij de rechter aan moeten vragen. Doen wij dit niet, dan zijn wij formeel in overtreding en komt het noodzakelijke spooronderhoud, en daarmee mogelijk de veiligheid van het treinverkeer in gevaar.

Ondertussen blijven we ook ons eerder genomen besluit uitvoeren om kwartsloos te gaan werken in tunnels en onder overkappingen. Ook werken we aan het vergroten van het aanbod kwartsloze ballast voor de Nederlandse markt. Daarnaast blijven we met de branche werk maken van stofreductie en het doen naleven van geldende veiligheidsvoorschriften bij het werken met kwartshoudende ballast. 

Update maart 2022

Op 3 maart 2022 liet de Arbeidsinspectie weten de termijn van de eis te verlengen tot drie maanden na de beslissing op bezwaar.

Eis van de Arbeidsinspectie

Bezwaarschrift ProRail

Verlenging termijn eis Arbeidsinspectie

Kwartshoudende ballast

De stenen onder dwarsliggers en spoorstaven noemen we ballast. Deze stenen zijn van cruciaal belang voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor. De stenen die worden verwerkt tot ballast, bevatten meestal kwarts.

Lees meer over kwartshoudende ballast

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers