Saneringswerkzaamheden opstelterrein Wolfskuil afgerond

Nieuws

3 december 2021

Aannemer Swietelsky heeft zijn werkzaamheden afgerond op het opstelterrein nabij de wijk Wolfskuil in Nijmegen. Oude sporen en wissels zijn opgeruimd. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met groot onderhoudswerk op het gehele emplacement in Nijmegen. Voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Nijmegen wordt het opstelterrein bij Wolfskuil straks anders ingericht en gebruikt. Treinen worden daar in de nacht geparkeerd en van binnen schoongemaakt.

Nieuwe inrichting

De bouw start in 2024. Tot die tijd zijn er geen activiteiten op het opstelterrein bij Wolfskuil en wordt het terrein voorlopig ingezaaid met een grasmengsel voor bermen. De nieuwe inrichting staat beschreven in het ontwerptracébesluit (OTB). Het OTB heeft deze zomer ter inzage gelegen.

In het voorjaar van 2022 publiceren we het Tracébesluit en publiceren we de antwoorden op de 24 ingediende zienswijzen op het OTB. In 2022 vraagt ProRail ook een nieuwe Omgevingsvergunning Milieu aan om het aangepaste gebruik op het opstelterrein bij Wolfskuil mogelijk te maken. Rond beide momenten informeren we opnieuw de omgeving.

De wilde averuit
De wilde averuit

Beschermd plantje

Bij de werkzaamheden is daarnaast gebleken dat bij het saneren van de opstelsporen bij het opstelterrein ecologisch onderzoek vooraf per ongeluk niet is uitgevoerd. Gevolg daarvan is dat de wilde averuit, een beschermd plantje, per vergissing met de sanering op een specifiek gedeelte van het terrein mee is verwijderd. ProRail erkent dat dit anders had gemoeten en is hiervoor door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beboet.

We nemen hier verder onze verantwoordelijkheid voor door te onderzoeken hoe dit kon gebeuren en om hoeveel planten dit gaat en zullen dit compenseren. Dit doen we in gesprek met RVO (bevoegd gezag), de gemeente en belanghebbenden uit de omgeving.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers