Spoorstaven aangebracht op westelijk hefdeel Botlekbrug

Nieuws

20 maart 2020

17 maart was een belangrijke mijlpaal voor het spoorwerk op de Botlekbrug. De Botlekbrug is een unieke hefbrug en het spoor is onderdeel van de Betuweroute, die ter hoogte van Rotterdam start als Havenspoorlijn. Bij de werkzaamheden deze week, onder leiding van ProRail, Rijkswaterstaat en aannemer A-Lanes A15, werden de spoorstaven aangebracht op het westelijke hefdeel van de brug. De werkzaamheden konden gelukkig doorgaan, ondanks de beperkingen in verband met het Corona-virus.

De opritten aan beide zijden van de brug zijn al voorzien van spoor. Begin 2020 is onder andere begonnen met de aanleg van het spoor en technische installaties op de hefdelen van de Botlekbrug. Hierbij wordt spoor bevestigd op de beweegbare brugdekken. Het is hierbij van essentieel belang dat de spoorstaven met millimeterprecisie op hun plek liggen, zodat het spoor op de beweegbare delen van de brug perfect aansluiten op de vaste delen van de brug.

Ingieten

Op een brug als de Botlekbrug kan geen ballast (een zandbed met daarop steenslag waarop het spoor en de dwarsliggers rusten) worden toegepast. Dit is bij het spoor normaal wel het geval. In plaats daarvan worden prefab gecoate spoorstaven gelegd en ingegoten. Het spoor komt in plaats van in ballast in een laag van gietmassa te liggen. Hierdoor blijven de spoorstaven op hun plek liggen. Dit is belangrijk bij een brug die bestaat uit bewegende en vaste delen. De juiste weersomstandigheden zijn belangrijk voor deze werkzaamheden.

Complicerende factor

Complicerende factor bij de uitvoering is dat de brug tijdens werkzaamheden zoveel als mogelijk beschikbaar moet blijven voor wegverkeer, (brom)fietsers en scheepvaart. De werkzaamheden worden zodanig gepland dat deze zo min mogelijk hinder opleveren. Hiervoor is een goede afstemming met alle betrokken partijen van groot belang. Het spoorgoederenverkeer maakt, tot het spoor op de Botlekbrug gereed is, gebruik van de naastgelegen Botlekspoortunnel.

Europese Green deal

In de Europese Green Deal hebben we afspraken gemaakt over het reduceren van koolstofdioxide. Om dat te bewerkstelligen, werken we onder meer aan een 'modal shift' (verschuiving) van goederenverkeer over de weg naar het spoor. De Botlekbrug is daarin een belangrijk schakel.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers