Start veerdienst als alternatief voor defecte Calandbrug

Nieuws

Gepubliceerd op 19 september 2022

Om zes uur in de ochtend van 19 september was de eerste afvaart van de Fransisca. De veerpont vaart tijdelijk over het kanaal, omdat Rozenburgers geen gebruik kunnen maken van de defecte Calandbrug. De eerste gebruikers van de pont kregen een zakje pepernoten mee. De Fransisca vaart op werkdagen tussen 06.00 uur en 19.00 uur. De verwachting is dat de pont een aantal keer per uur op en neer zal kunnen varen en dan ongeveer 30 mensen kan meenemen.

Nauwe samenwerking

Toen bekend werd dat de herstelwerkzaamheden aan de Calandbrug tot en met Kerstmis zou gaan duren, heeft ProRail gekeken of het mogelijk was om een pont te laten varen. In nauwe samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam is het gelukt om de veerdienst aan te bieden.

Dat was nog lastig, omdat de kade behoorlijk steil is en er zeer grote vrachtschepen door het kanaal varen. Bovendien moest de Fransisca uit Schotland komen. De pont was er dan ook niet gaan gekomen zonder de gezamenlijke inspanningen van genoemde partijen.

 • Veerpont Fransisca vaart over het Calandkanaal
  Veerpont Fransisca vaart over het Calandkanaal
 • De defecte brug is open gezet voor de scheepvaart
  De defecte brug is open gezet voor de scheepvaart
 • De samenwerkende partijen - waaronder regiodirecteur Helga Cuijpers van ProRail - waren bij de eerst afvaart
  De samenwerkende partijen - waaronder regiodirecteur Helga Cuijpers van ProRail - waren bij de eerst afvaart
 • De eerste opvarenden kregen een zakje pepernoten
  De eerste opvarenden kregen een zakje pepernoten

Kosteloos

De pont vaart tussen de oostzijde van het Calandkanaal vanaf de Noordzeeweg en aan de westzijde vanaf de Neckarweg. Langzaam verkeer, zoals voetgangers, brommerrijders en fietsers, kunnen hier gebruik van maken. Het meevaren met de veerpont is kosteloos.

Automobilisten kunnen omrijden via de Thomassentunnel. Langzaam verkeer moest tot voor kort omrijden via de Neckarweg. Die alternatieve route was flink om en door de vele uitritten en schaarse verlichting ook geen prettige. Ook daarom is een compensatieregeling geïnitieerd, waarbij buskosten worden vergoed met een maximum van € 6,- per dag. Momenteel wordt bekeken of de veerdienst voldoende is, of dat ook de compensatieregeling wordt voortgezet.

Meer over de compensatieregeling

Complexiteit op de Calandbrug

De Calandbrug is sinds 10 mei jl. vastgezet in de hoogste stand toen tijdens een inspectie een vreemd geluid werd geconstateerd. Nader onderzoek wees uit dat een van de omloopwielen kapot is. Omdat het Calandkanaal de enige vaarroute is voor de Brittanniëhaven is besloten de brug in de hoogste stand vast te zetten. Zo ondervindt scheepvaartverkeer geen hinder door de stremming.

Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers