Uitspraak Raad van State: de gevolgen voor PHS Meteren-Boxtel

Nieuws

8 maart 2023

De Raad van State deed eind december 2022 uitspraak over het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel. Toen werden 31 van de 32 ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Over het onderstation bij het Rembrandterf in Vught werd nog geen uitspraak gedaan. Daar is meer onderzoek nodig. De bezwaren voor de reconstructie van de N65 tussen Vught en Haaren werden wel gegrond verklaard.

Meer onderzoek naar onderstation

De Raad van State besloot in december dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar het nieuwe onderstation bij het Rembrandterf. Dit betekent dat de bouw van het verdiepte spoor in Vught kan doorgaan, met uitzondering van het onderstation. In een onderstation zitten transformatoren die de wisselspanning van het landelijk hoogspanningsnet omzetten naar gelijkstroom voor de elektrische treinen.

De Raad van State vraagt informatie over de effecten van het onderstation op het woon- en leefklimaat. Ook constateerde de Raad van State dat er onduidelijkheid is over de landschappelijke inpassing van het onderstation. ProRail is samen met de gemeente Vught in gesprek met de bewoners van het Rembrandterf en de Olmenlaan over dit onderstation, en de landschappelijke inpassing daarvan. Begin mei 2023 moet de informatie worden aangeleverd aan de Raad van State. Zij beoordelen deze informatie en doen vervolgens uitspraak over het betreffende beroep.

Omkering spoorproject en N65

Welke invloed heeft de uitspraak van de Raad van State op dit spoorproject en de reconstructie van de N65? Het spoor gaat in de toekomst onder de N65 door. Nu is dat andersom en daarom spreken we over de ‘omkering’. Deze omkering maakt deel uit van het spoorproject en kan daardoor uitgevoerd worden. Het spoorproject legt ook geluidsschermen en stil asfalt aan op dit deel van de N65.

Meteren - Boxtel

Om de groei van het aantal treinreizigers mogelijk te maken, wordt de komende jaren het spoor tussen Utrecht en Eindhoven aangepast. Een van die aanpassingen betreft het goederenvervoer. Want ook daar is extra ruimte voor nodig.

Lees meer over dit programma Lees meer over dit programma

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers