Vervolg verleggen kabels en leidingen in Vught-Noord

Nieuws

11 mei 2023

Op maandag 16 januari 2023 zijn we gestart met het verleggen en aanpassen van kabels en leidingen in Vught-Noord. Dit is nodig om straks de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor aan te kunnen leggen en aanpassingen aan de sporen uit te kunnen voeren.

Aanpassingen

De werkzaamheden hebben even stilgelegen. Dat komt doordat we hebben vastgesteld dat er op sommige locaties te weinig ruimte is om de kabels en leidingen te verplaatsen of aan te passen.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat er onder de Wilhelminalaan onvoldoende ruimte is voor grotere rioolbuizen. Die buizen zijn nodig voor een goede afwatering van het verdiepte spoor. Door het ruimtegebrek is er gekozen voor een ander tracé voor de riolering en zijn de werkzaamheden in de Wilhelminalaan niet meer nodig. Inwoners van Vught zijn hiervan door de gemeente op de hoogte gesteld. 

De kabel- en leidingeigenaren  

Er zijn diverse partijen aan het werk. Brabant Water past de waterleiding aan en Enexis de elektriciteitskabels en gasleidingen. Ook telecombedrijven verleggen hun kabels en de gemeente Vught past de riolering aan. Als deze werkzaamheden gereed zijn, dan legt de gemeente Vught de wegen en de parkeerplaatsen opnieuw aan.

Om de werkzaamheden voor omwonenden én medewerkers van de aannemers veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we tijdens de werkzaamheden delen van de weg af voor het verkeer. Ook heeft het werk ertoe geleid dat een aantal bomen verwijderd moesten worden. Omwonenden hebben hierover een brief van ProRail ontvangen. 

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomer worden afgerond en dat dan aansluitend dezelfde soort werkzaamheden worden verricht rondom de N65, Rembrandterf, Rembrandtlaan en Olmenlaan.  

Verdiepte ligging spoor

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwen wij een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, met een vrije kruising bij Vught. Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Lees over dit project Lees over dit project

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers