Vervolg werkzaamheden overwegen Rheden

Nieuws

19 mei 2022

Aannemer VolkerRail zal in het laatste kwartaal van 2022 werkzaamheden uitvoeren rondom diverse overwegen in Rheden. Het accent van de werkzaamheden vindt plaats tijdens een zevendaagse treinvrije periode vanaf maandag 7 tot en met zondag 13 november.

Inwoners geïnformeerd

In deze periode werkt de aannemer vooral aan het spoor en de spoorwegovergangen. De aanpassingen aan de toeleidende wegen van de spoorwegovergangen vinden plaats rondom deze buitendienststelling. Ze worden nog door de aannemer met gemeente Rheden definitief ingepland.

In september 2020 zijn inwoners tijdens informatiebijeenkomsten door ProRail geïnformeerd over het gehele pakket aan verbetermaatregelen Rheden. Uitgelegd is dat het totale werk in fasen moest worden uitgevoerd. Dit had onder andere te maken met de complexiteit van het werk en de onderdelen die meer voorbereidingstijd vragen. Eind 2021 is de overweg en het gebied rondom de Groenestraat opgeknapt. Nu de aannemer de plannen verder gedetailleerd heeft uitgewerkt, kan hij in november van dit jaar het werk voor de tweede fase vervolgen.

De ingeplande werkzaamheden hebben als doel om de overwegveiligheid te verhogen en de doorstroming van het verkeer op de kruisende wegen in de gemeente te verbeteren. De vervolg werkzaamheden vloeien voort uit het maatregelenpakket die ProRail samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de gemeente Rheden heeft uitgewerkt.

Op de kaart

Informatie over de werkzaamheden per overweg en de voortgang van het werk kun je vinden op een interactieve kaart.

Bekijk de kaart

Langere trein vrije periode

De complexiteit van voorbereiding en realisatie van vooral het treinbeveiligingsonderdeel voor deze tweede fase is hoog. In deze fase worden in totaal elf overwegen aangepakt waarvan zeven significante impact hebben op de treinbeveiliging. De intentie was om in de periode januari tot april 2022 dit werk uit te voeren. Bij de uitwerking van het plan bleek de complexiteit dusdanig groot dat de twee jaar eerder gereserveerde treinvrijeperiode van tweemaal 52 uur (week 2 en week 13 van 2022) niet voldoende was om het werk uit te voeren.

De complexiteit zit in het feit dat het treinbeveiligingssysteem bij zeven overwegen tegelijk aangepakt moet worden en dat ook veel testwerk nodig is om te controleren of het systeem na aanpassing optimaal en veilig werkt. In overleg met de vervoerder NS heeft ProRail met de aannemer gezocht naar een nieuwe langere treinvrije periode.

Planologische procedures

ProRail doorloopt voor enkele overwegen nog een planologische procedure in samenwerking met de gemeente Rheden. Wanneer er een procedure niet tijdig is afgerond zal ProRail in afstemming met de gemeente en aannemer zoeken naar een passende oplossing. De komende periode maakt de aannemer nadere afspraken met ProRail, de gemeente en stakeholders over definitieve uitvoeringsplanning en bouwlogistiek. Hierna wordt de directe omgeving van het spoor en de inwoners van gemeente Rheden geïnformeerd.

Planning

Nu de Groenestraat eind 2021 is aangepast vervolgt de aannemer in het vierde kwartaal van 2022 de werkzaamheden aan de overwegen Schaarweg, Biljoen, Pinkelseweg, Middachtenallee, Havelandseweg, Hofstetterlaan en de Lange Juffer. Naar verwachting zullen de niet actief beveiligde overwegen Jeugdland en Begraafplaats in het vierde kwartaal van 2023 worden aangepakt. Overweg Jeugdland zal worden opgeheven en gesaneerd en de overweg bij de Begraafplaats wordt beveiligd met bomen, bellen en lampen.

De bouw van de onderdoorgang in de Lentsesteeg vraagt meer voorbereidingstijd. De verwachting is dat deze in de periode 2024 tot 2026 wordt gerealiseerd. Om de onderdoorgang te bouwen is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk en dienen gronden verworden te worden.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers