Rheden : Verbetering veiligheid overwegen

De gemeente Rheden telt 37 overwegen en is daarmee een koploper in Nederland. Om de veiligheid te verbeteren worden de overwegen in Rheden gefaseerd aangepakt.

Locatie
Rheden
Startdatum
2021
Einddatum
2026

Veiliger en een betere doorstroming

Vanuit het oogpunt van veiligheid is een aanpak van de overwegen wenselijk en noodzakelijk. Met het Maatregelenpakket Spoorwegovergangen Rheden verbeteren we de spoorweg- en overwegveiligheid. Daarnaast leidt het pakket tot een verbeterde doorstroming van alle soorten verkeer op de kruisende wegen.

Gefaseerd

Omdat er aan veel spoorovergangen gewerkt gaat worden, werken we vanaf 2021 tot 2026 gefaseerd aan dit project. Per overweg proberen we de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten zijn. Ook houden we rekening met al geplande werkzaamheden en sluiten we hier zoveel mogelijk bij aan. Dit om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Onbeveiligd

Dit project valt officieel niet onder het programma voor Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO), maar heeft daar wel raakvlakken mee. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben namelijk samen de ambitie om de 180 publiek toegankelijke NABO's in Nederland op te heffen.

Meer over dit programma

Planning

De uitvoering van fase twee van het ‘Maatregelenpakket spoorovergangen Rheden’ is 18 november jl. afgerond. Met deze fase heeft ProRail de veiligheid van een zestal spoorovergangen verbeterd, waaronder twee Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s).

Meer overwegen aan de beurt

De verwachting is dat in 2023 de spoorovergangen Biljoen, Begraafplaats en Jeugdland worden aangepakt. Spoorovergang in de Lentesteeg staat vanaf 2024 gepland. Zodra de planning definitief is, zal ProRail betrokken instanties en de omgeving informeren.

Op de kaart

Wil je weten waar we precies aan de slag gaan en wat we daar dan gaan doen? Bekijk het op de interactieve kaart. Klik op een overweg voor alle informatie.

Bekijk het op de kaart

Nieuws over dit project

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers