Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Rheden : Verbetering veiligheid overwegen

De gemeente Rheden telt 37 overwegen en is daarmee een koploper in Nederland. Om de veiligheid te verbeteren worden de overwegen in Rheden gefaseerd aangepakt.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16 november 2023.
Locatie
Rheden
Startdatum
2021
Einddatum
2025

Veiliger en een betere doorstroming

Vanuit het oogpunt van veiligheid is een aanpak van de overwegen wenselijk en noodzakelijk. Met het Maatregelenpakket Spoorwegovergangen Rheden verbeteren we de spoorweg- en overwegveiligheid. Daarnaast leidt het pakket tot een verbeterde doorstroming van alle soorten verkeer op de kruisende wegen.

Gefaseerd

Vanaf 2021 is er aan dit project aan diverse spoorovergangen gewerkt. Dit gebeurt in verschillende fasen. Per overweg proberen wij de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten zijn, aan te sluiten bij werkzaamheden die al gepland stonden en de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Onbeveiligd

Dit project valt officieel niet onder het programma voor Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO), maar heeft daar wel raakvlakken mee. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben namelijk samen de ambitie om de 180 publiek toegankelijke NABO's in Nederland op te heffen.

Meer over dit programma

Planning

De uitvoering van fase twee van het ‘Maatregelenpakket spoorovergangen Rheden’ is in 2022 afgerond. Met deze fase heeft ProRail de veiligheid van een zestal spoorovergangen verbeterd waaronder twee Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO).

Meer overwegen aan de beurt

In juni 2024 zijn de spoorovergangen Biljoen, Begraafplaats en Jeugdland aan de beurt.

De NABO in de Lentsesteeg zal eind augustus 2025 worden omgebouwd met een AHOB voor langzaam verkeer. ProRail is dit met gemeente Rheden overeengekomen en de omgeving is inmiddels hierover geïnformeerd.

Treinhinder

Tijdens de werkzaamheden in 2024 en 2025 is er geen treinverkeer mogelijk tussen Dieren en Arnhem vice versa. ProRail zal te zijner tijd de omgeving hier tijdig over informeren.

Nieuws over dit project

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers