Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Werkzaamheden HOV in ’t Gooi Hilversum klaar

Nieuws

12 december 2022

De nieuwe hoogwaardige OV-verbinding (HOV) tussen Huizen en Hilversum is op 10 december feestelijk geopend. Dit omvat ook een vrij liggende busbaan met drie spoorkruisingen tussen de A27 en het busstation in Hilversum.

Ook in de spits op tijd

De HOV-bus heeft nu vrij baan en reizigers kunnen erop rekenen dat de bus ook in de spits op tijd is. Ook nood- en hulpdiensten gebruiken de busbaan en zijn zo sneller ter plaatse. Het project, waarin de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en de provincie Noord-Holland participeren, omvat drie deeltracés. ProRail heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van deeltracé Hilversum. Kenmerkend voor het project is de integrale samenwerking tussen de meest betrokken partijen: provincie Noord-Holland, ProRail, gemeente Hilversum en BAM Infra.

Meer dan een busverbinding

Het project betrof de bouw van een busbaan tussen Huizen en Hilversum van circa 15 kilometer. Met name in Hilversum heeft de realisatie grote impact gehad gelet op de beperkte ruimte. In Hilversum ligt het tracé van de busbaan dicht langs de spoorbaan. Er zijn kruisingen met het spoor onderlangs (voor auto en fiets), bovenlangs en gelijkvloers (HOV-baan) gerealiseerd. Voor een goede ecologische inpassing bij Anna’s Hoeve is als onderdeel van het landelijke Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) een ecoduct aangelegd over spoor en HOV-baan. Zo heeft het project ook bijgedragen aan de verbetering van verkeersveiligheid, leefbaarheid en de natuurwaarden.

Ecoduct Anna's Hoeve
Ecoduct Anna's Hoeve

Bouwen op een schoenveter

De bouw van de dubbellaagse Alexiatunnel (249 meter overdekt) is het huzarenstukje van het project. Deze spooronderdoorgang is in zeer beperkte ruimte praktisch in de huiskamers van mensen gebouwd. Naast de enorme impact die de realisatie op de omgeving heeft, brengt de beperkte ruimte ook grote technische uitdagingen met zich mee.

Zo was er sprake van een ongekende kluwen aan kabels en leidingen, speelde trillingen bij het aanbrengen van de tunnelwanden in relatie tot kwetsbare woningen een grote rol en bracht de beperkte ruimte grote logistieke uitdagingen met zich mee. Met een gestructureerde aanpak en grote aandacht voor de omgeving is de Alexiatunnel op 6 augustus 2022 geopend. Een aanpak die begin 2020 wordt beloond met de Bewuste Bouwers Trofee en een juryscore van 9,5 scoorde.

De Alexiatunnel in aanbouw
De Alexiatunnel in aanbouw

Duurzaam

“Voor ProRail is duurzaamheid een ontzettend belangrijk thema”, vertelt Harro Homan, regiodirecteur bij ProRail. “Het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer, maar we kijken ook voortdurend hoe ons projectenwerk duurzamer kan. Zo is in dit project veel aandacht geweest voor een gezonde leefomgeving, energiebesparing en natuur. Als onderdeel van de pilot emissieloos bouwen is hier zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch materieel zoals een elektrische asfaltwals, hoogwerker, heftruck, hijskraan en een elektrische krol. Dat leverde niet alleen minder CO2 uitstoot op, maar zorgde ook voor minder geluidsoverlast voor de buurt “.

Wat materiaal betreft is een flink deel van de onderdoorgang ‘in het natte’ ontgraven. Daarbij is het zand, dat met persleidingen naar Anna’s Hoeve is gepompt, gebruikt voor de bouw van de natuurbrug. Ook het asfalt voor de HOV-busbaan bestaat voor 70 procent uit gerecycled materiaal. Door het asfalt op een lage temperatuur te verwerken was er 30 procent minder gas nodig. Het project is in 2020 uitgeroepen tot Parelproject in het kader van de Greendeal Duurzaam GWW. Vooral de gestructureerde aanpak en aandacht voor duurzaamheid werden zeer goed gewaardeerd.

Elektrische krol van BAM Infra Nederland
Elektrische krol van BAM Infra Nederland

Samenwerking

ProRail, gemeente Hilversum en provincie Noord-Holland hebben in de aanpak bewust gekozen voor een integrale projectorganisatie. Want alleen samen kunnen de risico’s van dit complexe project beheerst worden en kan de meeste waarde voor betrokken organisaties en omgeving worden gerealiseerd. Vanuit een gezamenlijk projectbureau in Hilversum heeft het team vanaf 2016 intensief samen aan de voorbereiding en realisatie gewerkt met als centraal thema Trots en Plezier.

De evaluatie van het project heeft verschillende lessen opgeleverd die gebundeld zijn in een artikel. “Soms zaten we er naast of maakten we fouten waar we van hebben kunnen leren”, vertelt Maarten Mulder, projectmanager bij ProRail. “Maar het belangrijkste is toch dat we gedurfd hebben de gebaande paden los te laten, met gezond verstand naar de opgave zijn gaan kijken en focus hebben gelegd op dat waar het écht om gaat”

Feestelijke opening

Afgelopen zaterdag was de feestelijke opening van de HOV-busbaan. Betrokken bestuurders hebben na een rit over het tracé de busbaan geopend met het startschot van een ‘HOV busbaan run’. Hierna was er gelegenheid voor geïnteresseerden om nog eenmaal het tracé af te lopen of te rijden. Met de medewerkers is eind van de dag geproost op de prestatie die met elkaar is neergezet.

Start van de busbaanrun
Start van de busbaanrun

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers